Tarnowskie Góry. Radny w sprawie terenu za Parkiem Wodnym. Potrzeba lepszej infrastruktury?

Łukasz Garus interpeluje do burmistrza w sprawie terenu na granicy Centrum i Starych Tarnowic. Co na to Urząd Miasta?

Tarnowskie Góry Urząd Miasta

Teren za Parkiem Wodnym potrzebuje inwestycji?

7 stycznia Łukasz Garus złożył interpelację w sprawie inwestycji publicznych w rejonie ulic Łanowej, Skrzypczyka, Niedziałkowskiego, Konduktorskiej, Bałtyckiej i Olimpijczyków w Tarnowskich Górach. Radny pyta, czy Urząd Miasta planuje podjęcie działań związanych z infrastrukturą, zwłaszcza drogową, w tej okolicy.

- W planach inwestorów jest budowa kolejnych bloków, podczas gdy na wskazanym wyżej obszarze (który obejmuje teren podobny wielkościowo do Osiedla Przyjaźń) wybudowano zaledwie jedną nową asfaltową drogę, ponadto - bez żadnej infrastruktury towarzyszącej, typu chodnik, oświetlenie itp. W niedługim czasie droga ta będzie niewydolna, patrząc na ilość wydawanych pozwoleń na budowę w tamtej okolicy oraz na fakt, iż niemal przy każdym z nowopowstałych domów, w godzinach wieczornych, zaparkowane są 3 samochody osobowe. Pozostałe istniejące ulice, stanowią wąskie klepiska, na których bardzo trudno wyminąć się dwóm samochodom, jadącym z naprzeciwka, a każdy przejazd powoduje wzniesienie się w powietrze tumanów kurzu - czytamy w złożonym dokumencie.

Radny zwraca także uwagę na braki w ofercie usługowej wspomnianego rejonu. Pyta także o uzgodnienia z deweloperami i inwestorami indywidualnymi dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

- Czy Gmina Tarnowskie Góry, jako podmiot odpowiedzialny za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, egzekwuje postanowienia tego planu? Czy może będziemy mieć do czynienia w mieście z tak zwaną patodeweloperką i miastem sypialnią, w którym poza spaniem, jest tylko dojazd do i z pracy, a wszystkie inne rozrywki, poczynając od tych najbardziej podstawowych, typu wyjście na kawę albo na plac zabaw, są w Katowicach?

Wieża widokowa na Górze Cipiorg? Radny interpeluje do władz miasta. Co na to Ratusz?

Urząd Miasta odpowiada

Ratusz odniósł się do złożonej interpelacji.

- W związku z zaangażowaniem licznych środków finansowych w bieżącym roku nie planuje się rozpoczynania kolejnych inwestycji w zakresie wyszczególnionym w interpelacji. Jednocześnie z uwagi na powstającą zabudowę w przedmiotowym rejonie oraz potrzeby mieszkańców sugestie zawarte w interpelacji zostaną wzięte pod uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji - czytamy w piśmie.

Burmistrz Arkadiusz Czech zaznaczył, że Tarnowskie Góry, podobnie jak inne miasta, mierzą się z wyzwaniami spowodowanymi przez rozrastanie się terenów zurbanizowanych.

- Efekt to chaotyczna, cierpiąca na braki infrastrukturalne zabudowa, degradacja ekologiczna, problemy komunikacyjne. Wysokie ceny terenów inwestycyjnych i niska podaż dobrze położonych gruntów na terenie miast, wypychają inwestycje z rynku pierwotnego na obrzeża. Bolączki zabudowy deweloperskiej w oddalonych lokalizacjach powtarzają się w każdym większym mieście w Polsce. W takich przypadkach Gmina musi za każdym razem "gonić" rozpędzony front robót deweloperskich, wykupować grunty i budować drogi na peryferiach, z których w większości mieszkańcy miast (poza grupą zamieszkałych na nowych osiedlach) korzystać nie będą - stwierdza burmistrz.
Z drugiej strony Gmina Tarnowskie Góry stawia na rozbudowę miejskiej infrastruktury, co wiąże się z planowym rozwojem obrzeży miasta i strefy podmiejskiej, co zapewnia
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dodaje.

Opisuje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta.

- Zwraca się jednak uwagę, że to właściciel terenu decyduje o sposobie zagospodarowania nieruchomości w granicach ustaleń planu miejscowego. Brak jest narzędzi, którymi można by było przymusić właściciela terenu do jego zabudowy niezwłocznie po wejściu w życie planu miejscowego. Co więcej, może nie dojść do jakiegokolwiek zagospodarowania danego terenu. Zatem Gmina stworzyła warunki dla realizacji szerokiego katalogu usług, ale faktyczne zagospodarowanie jest kształtowane zasadami rynku komercyjnego, czy wolą właściciela nieruchomości - przypomina burmistrz.

27 października 2021 roku przyjęto uchwałę, która rozpoczęła proces sporządzenia nowego planu miejscowego w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Bałtyckiej.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon