Budowa S11 w Tarnowskich Górach. Radni za trasą niebieską

S11 tarnowskie gory 1 png

Jednym z ciekawszych tematów podczas wczorajszej sesji Rady Miasta były obrady dotyczące planowanego przebiegu drogi ekspresowej S11. Zdecydowana większość radnych popiera tzw. wariant północny.

Wygrała trasa niebieska

Temat S11 od lat znany jest tarnogórzanom, a zwłaszcza mieszkańcom dzielnic Strzybnica i Pniowiec. Od kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała budowę infrastruktury właśnie na tym obszarze, wzrosła nie tylko ciekawość, ale także obawy związane z projektem. Zainteresowani obawiają się, że inwestorzy wybiorą wariant, który mógłby zaszkodzić lokalnym interesom mieszkańców. Która z zaproponowanych opcji byłaby lepsza? W tej kwestii zdania pozostają podzielone. 

Obecnie rozważane są dwie trasy: północna (niebieska), która okrąża Pniowiec oraz południowa (czerwona), biegnąca między dzielnicami. Podczas ostatniej Rady Miasta większość samorządowców opowiedziała się za pierwszą z przedstawionych propozycji. 

Rada Miasta nie ma decydującego głosu w sprawie trasy S11. Przypomnijmy, że inwestycję realizuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu Skarbu Państwa. Przedstawiciele tej instytucji dokonają rekomendacji wyboru wariantu w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowych, a następnie pozwoleń na budowę. Samorządowy mogą jednak zająć stanowisko i wyrazić swoją opinię, co też uczynili w środę.

Optymalnym wariantem wydaje się być wariant oznaczony na dokumentacji projektowej kolorem niebieskim. Wyznaczony tym kolorem korytarz omija tereny zurbanizowane i zabudowane. Znaczna część drogi ulokowana będzie pośród obszarów leśnych, co przyczyni się do zapewnienia izolacji akustycznej i środowiskowej przyszłej drogi - czytamy w oświadczeniu.

Warto wspomnieć, że w ubiegłych latach przeprowadzono konsultacje społeczne, podczas których pytano zainteresowanych tematem mieszkańców o ich stanowisko w kwestii drogi ekspresowej. Rada odwołała się także do opinii tarnogórzan.

- Przede wszystkim zaproponowany przebieg nie rozdziela integralności jednostek osadniczych Strzybnicy i Pniowca, co było przedmiotem uwag i krytyki. Dzielnice te są ze sobą powiązane i protesty mieszkańców w tym zakresie są w pełni zrozumiałe - podkreślają radni.

Zaproponowane rozwiązanie czyni też zadość postulatom budowy łącznika trasy S 11 i drogi krajowej DKI 1, co nastąpi poprzez rondo u zbiegu ulic Zagórskiej i Opolskiej. Jest to ważne dla miasta rozwiązanie z uwagi na nawarstwiające się od wielu lat problemy związane z gwałtownym natężeniem ruchu i korkami – dodawał burmistrz Arkadiusz Czech. 

Cały tekst dokumentu można znaleźć TUTAJ. Zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem, gdzie znajdziemy ciekawe i - co nieczęsto się zdarza w przypadku pism urzędowych - przystępnie sformułowane argumenty za trasą północą.

Za niebieskim wariantem opowiedziało się 18 osób. Od głosu wstrzymali się radni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości: Jan Gębka, Mirosław Mateja, a także Janusz Śnietka. Podczas obrad nieobecni byli Krzysztof Michalski (Inicjatywa Obywatelska) i Mirosław Grzęda (PiS).

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej: