Trzy, dwa, jeden - głosowanie rozpoczęte! Tarnogórzanie zadecydują, na co miasto przeznaczy 600 000 zł

Właśnie dzisiaj, 24 października, startuje głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Sprawdź, jak wziąć w nim udział.

Tarnowskie góry budżet obywatelski 2

Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok

W tym roku na ten cel samorząd przeznaczył 600 000 złotych. Mieszkańcy zgłosili 21 projektów. 15 z nich pozytywnie przeszło weryfikację i zostało zakwalifikowane do głosowania.

- Koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być „twarde” czyli inwestycyjne lub „miękkie” np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych - przypominają urzędnicy.
- Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego - dodają.

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim?

Głosowanie trwa od dziś - 24 października do 4 listopada. Może w nim wziąć udział każdy tarnogórzanin. W tym roku wszystkie projekty należą do jednej puli, bez podziału na grupy dzielnic. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej, a także stacjonarnie. Dla chcących skorzystać z drugiej opcji na terenie miasta zostaną wyznaczone punkty konsultacyjne.

Wyniki tegorocznego Budżetu Obywatelskiego poznamy do 18 listopada.

Na co zagłosować?

W tym roku możemy wybierać spośród 15 projektów. Oto one:

 • Tarnogórska Biblioteka Plenerowa – sieć 8 bibliotek plenerowych w 5 dzielnicach Tarnowskich Gór
 • #Nowa Tarnowiczanka = EkoTarnowiczanka - budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę
 • Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych
 • Kwiaty na Alei Kwiatów
 • Powstanie tablic informacyjnych z wizualizacją fotograficzną, nieistniejących lub zmienionych ulic, budynków czy zabytków na terenie miasta Tarnowskie Góry
 • Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4 – 12 lat poprzez budowę zewnętrznych
 • Mistrzowski Skok – budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5
 • Zielona Klasa – budowa zadaszonej altanki z wyposażeniem przy ZSP nr 4
 • Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej
 • Defibrylatory ratujące zdrowie i życie
 • Bezpieczne boisko – rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego
 • Napraw swój rower
 • Napis „I love TG” nową promocją miasta
 • Nowa Strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich
 • Opera w Parku Miejskim

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon