Umowa między "Mechanikiem" i Chemetem już podpisana. Jakie korzyści przyniesie to szkole?

Od 11 lutego szkoła i przedsiębiorstwo współpracują już oficjalnie. Co oznacza to dla obecnych i przyszłych uczniów?

Umowa już podpisana

Wczoraj miało miejsce spotkanie przedstawicieli "Mechanika" i Chemetu. Obecni byli także reprezentanci władz powiatowych oraz - oczywiście - uczniowie.

- Jako pierwszy głos zabrał pan wicestarosta, życząc powodzenia i dobrej współpracy szkoły, której jest absolwentem, z firmą Chemet. Następnie wypowiedział się pan prezes Piotr Frycz, nakreślając wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej w Polsce i na świecie w zakładach produkcyjnych Chemet S.A. Pan Rafał Śliż przedstawił prezentację "Chemet w liczbach" ukazując, jaką potęgą w Europie, a także na świecie jest Grupa Chemet, jak wiele miejsc pracy zapewnia i jakie możliwości rozwoju daje. Następnie panowie Artur Lepszy i Michał Boryczka przeprowadzili wykład wraz z prezentacją na temat nowoczesnych metod w spawalnictwie - wspominają pedagodzy.

Następnie odbyło się podpisanie umowy o współpracy. Na zakończenie grupa uczniów wraz z Kierownikiem Warsztatów Szkolnych, panem Łukaszem Mannem udała się na wizytę studyjną do Zamiejscowego Wydziału Produkcji Chemet S.A.

- Z pewnością dzisiejsze wydarzenia będą początkiem owocnej współpracy pomiędzy szkołą a Grupą Chemet, a w przyszłości być może nasi uczniowie będą mogli zostać cenionymi pracownikami firmy - dodają przedstawiciele "Mechanika".

Co zyska szkoła?

Nawiązana współpraca wiąże się z szeregiem korzyści dla ZSTiO. W przyszłym roku szkolnym 2022/2023 otworzone zostaną między innymi nowe kierunki w szkole branżowej: operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz. Jak informuje placówka, możliwe będzie otwarcie dwóch klas bądź jednej klasy łączonej kształcącej uczniów w obydwu zawodach.

Na najlepszych uczniów szkoły branżowej czeka specjalne wyróżnienie.

- Stypendia te otrzyma dwóch uczniów szkoły branżowej z najwyższą średnią ocen z przedmiotów teoretycznych oraz dwóch uczniów szkoły branżowej z najwyższą średnią ocen z przedmiotów praktycznych (z praktycznej nauki zawodu) - warto się starać! - zachęcają nauczyciele.

Kolejnym benefitem jest możliwość odbycia praktyk w zakładach Chemetu na terenie Polski oraz we Francji.

- Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi w rzeczywistym środowisku pracy. Praktyki te z reguły stanowią pierwsze doświadczenie zawodowe i to dzięki nim uczeń wkracza na rynek pracy. W ramach współpracy z Chemet S.A. uczniowie klasy branżowej ZSTiO będą priorytetowo przyjmowani do zakładów produkcyjnych na odbywające się w toku kształcenia praktyki zawodowe - opowiadają przedstawiciele szkoły.

To jeszcze nie koniec. Mamy dobre wieści dla przyszłych absolwentów "Mechanika".

- Absolwentom szkoły branżowej ZSTiO firma Chemet S.A. będzie oferowała miejsca pracy wraz z możliwością bezpłatnego odbycia kursu spawalnictwa - zapowiadają nauczyciele. - Wierzymy, że wielu wykwalifikowanych absolwentów "Mechanika" rozpocznie swoją karierę właśnie w Chemecie!

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon