Uwaga hodowcy! Ognisko ptasiej grypy na terenie powiatu tarnogórskiego!

Ważna wiadomość dla właścicieli drobiu. W miejscowości Brynek (gmina Tworóg) odkryto przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Jakie są wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii?

Powiat tarnogórski, ptasia grypa

Ptasia grypa w powiecie

Na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy z 28 listopada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach poinformował o ognisku ptasiej choroby. Które miejscowości są szczególnie zagrożone?

Obszar zapowietrzony (promień 3 km od ogniska):

 • Brynek
 • Tworóg
 • Nowa Wieś Tworoska
 • Hanusek
 • Połomia

Obszar zagrożony (promień 10 km od ogniska):

 • Tarnowskie Góry - dzielnice: Opatowice i Strzybnica
 • Krupski Młyn
 • Łubie
 • Kopienica
 • Świniowice
 • Koty
 • Potępa
 • Boruszowice
 • Mikołeska
 • Miedary
 • Wilkowice
 • Laryszów
 • Księży Las
 • Jasiona
 • Wojska

Co zaleca Powiatowy Lekarz Weterynarii?

 • Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane.
 • Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.
 • Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany.
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

W oficjalnym piśmie dotyczącym ogniska choroby w naszym powiecie czytamy:

Hodowco!!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon