Uwaga kierowcy. Od poniedziałku ruszają roboty w Rybnej

Urząd Miasta informuje o rozpoczęciu nowej inwestycji. 23 stycznia ruszają prace w okolicy ulicy Tołstoja. Oznacza to także zmianę organizacji ruchu.

Caution g4463fbfd4 1280

Budowa kanalizacji deszczowej w Rybnej

Od najbliższego poniedziałku czekają nas zmiany w rejonie ulic Tołstoja i Starowapiennej. Rozpoczyna się tam budowa retencyjnego zbiornika wód deszczowych.

- Będzie on regulował przepływ wody oraz separację zanieczyszczeń przed dalszym odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego. Woda z rowu z kolei trafi do Stoły - podają urzędnicy.

Prace oznaczają także zmianę organizacji ruchu drogowego. Po zakończeniu robót na całej szerokości jezdni odtworzony zostanie asfalt. W tym roku kanalizacja powstanie przy części ul. Polarnej (od skrzyżowania z ul. Tołstoja do wysokości budynku nr 45a) oraz części ul. Liściastej. Co więcej, już w lutym rozpocznie się przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przy ulicach: Radosnej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich. Prace obejmą: przebudowę przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym, remont wpustów ulicznych wraz z podłączeniami, odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni oraz - w niektórych częściach - chodników i pasów zieleni.

- Kanalizacja deszczowa ma poprawić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, umożliwić spływ wód z opadów oraz roztopów z drogi i poboczy, obniżyć wysoki poziom wód gruntowych - dodają urzędnicy.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon