Tarnowskie Góry: kolejne ulgi dla przedsiębiorców z naszego miasta

Radni zadecydowali. Tarnowskie Góry chcą pomóc przedsiębiorcom i zniosą lub przedłużą termin płatności podatku.

Ulgi dla przedsiebiorcow tg

Wsparcie dla lokalnego biznesu

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej był temat ulg dla właścicieli tarnogórskich firm. Radni byli w tej sprawie niemal jednogłośni. Poza nieobecnym Januszem Wojewodzicem, wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem dwóch uchwał: w sprawie udzielenia przez gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości oraz w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Co będzie to oznaczać w praktyce? Samorząd zwalnia z podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku grunty, budynki oraz budowle lub ich części położone na terenie gminy Tarnowskie Góry, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zostali objęci czasowym ograniczeniem prowadzenia firmy przez co najmniej 2 miesiące w okresie od 1 lipca 2020 r.

- W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w związku ze zwolnieniami określonymi w niniejszej uchwale, pomoc ta stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 - czytamy w dokumencie.

Na ulgi liczyć mogą także inni przedsiębiorcy. Osobom, które nie korzystają w gminie Tarnowskie Góry ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, udzielonego na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, przedłuża się do dnia 30 listopada 2021 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku. Warunkiem jest pogorszenie płynności finansowej w związku z pandemią, a więc spadek przychodów z działalności gospodarczej nie mniejszy niż 25% za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w stosunku do średniomiesięcznego przychodu uzyskanego w 2019 roku lub w ciągu sześciu następujących po sobie miesiącach 2020 roku.

Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które w tak szerokim zakresie zastosowały ulgi dla biznesu. Wprowadziliśmy zarówno ulgi czynszowe, jak i ulgi w płaceniu podatku od nieruchomości. Już od wiosny minionego roku wdrażamy rozwiązania, które pozwolą - mam nadzieję - przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii Covid-19, przetrwać ten ciężki okres – podkreśla burmistrz Arkadiusz Czech.

Miasto Tarnowskie Góry stara się wspomagać przedsiębiorców już od pierwszego lockdownu. Warto wspomnieć miedzy innymi ulgi podatkowe czy zwolnienie z części opłaty koncesji na alkohol. Więcej informacji na ten temat znaleźć można TUTAJ.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon