Veolia zredukuje o ponad 50% wykorzystanie węgla w ciepłowni w Tarnowskich Górach. Co to oznacza dla mieszkańców?

Wczoraj, 27 lipca, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego. Inwestycja zakończy się w 2023 roku.

Veolia Południe na terenie swojej ciepłowni w Tarnowskich Górach wybuduje zespół kogeneracyjny. Będzie on zasilany gazem ziemnym. Powstanie kotłownia opalana paliwem biomasowym leśnym oraz zespół kogeneracyjny wykorzystujący gaz ziemny i biogaz wyprodukowany w lokalnej oczyszczalni ścieków. Co w praktyce oznacza to dla naszego miasta?

Uruchomienie systemu pozwoli ograniczyć zużycie węgla o 13 000 ton, czyli aż o 360 wagonów oraz zredukować emisje CO2 o 13 582 ton w skali roku. W efekcie nastąpi także zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenku azotu. Jak zaznaczają przedstawiciele Veolii, bezpośrednio przełoży się to na komfort życia mieszkańców, a także poprawę jakości powietrza.

- To pierwszy projekt realizowany w takim zakresie w skali Grupy Veolia term - mówiła Magdalena Bezulska, Prezes Grupy Veolia term. - Zapewniając niskoemisyjne źródła ciepła, konsekwentnie realizujemy działania na rzecz efektywnej transformacji energetycznej i działamy na rzecz rozwoju społeczności, dla których pracujemy. – tłumaczyła.

Budowa efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego na terenie ciepłowni Veolia Południe w Tarnowskich Górach - film

Budowa zespołów kogeneracyjnych w Tarnowskich Górach uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej wysokości 18 milionów złotych. Uruchomienie systemów planowe jest na pierwszą połowę 2023 roku.

– W tym czasie będziemy mieli w mieście działających ponad tysiąc nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wykonanych w ramach wielkiego miejskiego projektu, więc efekt ekologiczny będzie nie tylko zauważalny, ale można powiedzieć - piorunujący – stwierdził Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych.

– Podziemny system odwadniania podziemi jest wyjątkowy w skali świata, maszyna parowa była u nas jako pierwsza w regionie. Teraz „kropkę nad i” stawiamy za pomocą kogeneracji – wskazał.

Grupa Veolia stawia sobie cel, jakim jest eliminacja węgla w ciągu najbliższych dziewięciu lat. Do roku 2050 przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

- Transformacja energetyczna jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi energetyka, przemysł i całe społeczeństwo - stwierdza Frederic Faroche, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

-Droga w kierunku gospodarki bezemisyjnej nie polega tylko na eliminacji węgla z największych elektrowni i systemów ciepłowniczych. To właśnie takie inwestycje, jak ta w Tarnowskich Górach w wysokosprawne systemy energetyczne pozwalają na efektywną produkcję ciepła i energii elektrycznej, wspierając transformację i rozwój lokalnych gospodarek - dodaje.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon