Votum zaufania dla burmistrza Czecha. Nie wszyscy byli za

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej jej członkowie przyjęli absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Przyznali także obecnemu burmistrzowi votum zaufania.

Tarnowskie Góry Urząd Miasta

23 czerwca radni skoncentrowali się głównie na dwóch kwestiach. Na początku przedstawiony został Raport o stanie miasta Tarnowskie Góry za 2020 roku. Był to czas bardzo trudny zwłaszcza dla lokalnych przedsiębiorców. Przedłużający się lockdown często uniemożliwiał inwestycje biznesowe.

Każdy tarnogórzanin może zapoznać się ze wspomnianym dokumentem, w którym znajdziemy wiele informacji dotyczących nie tylko kwestii gospodarczych, ale także związanych z turystyką, oświatą czy ochroną zdrowia. Raport dostępny TUTAJ.

Następnie radni głosowali za udzieleniem burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi wotum zaufania. Większość z nich przyjęła uchwałę. Przeciwko opowiedział się Janusz Śnietka (reprezentant PiS). Nieobecny był Jan Gębka (PiS).

- To był bardzo trudny rok, więc tym bardziej dziękuję Państwu za votum zaufania – mówił burmistrz podczas sesji.

Radni zatwierdzili także uchwałę dotyczącą sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.

- Zrealizowaliśmy budżet wart blisko 364 mln zł. Wydatki majątkowe wyniosły 33,3 mln zł. Skończyliśmy budowę strefy gospodarczej, a sprzedaż uzbrojonych nieruchomości przy ul. Polnej wniosła do budżetu 5,5 mln zł. Podpisaliśmy 6 umów na budowę centrum przesiadkowego i dróg rowerowych. Osiągnęliśmy poziom 97,6% kwestii skanalizowania miasta. Zlikwidowaliśmy 500 kopciuchów poprzez termomodernizację budynków miejskich i przyłączenia do CO. Sfinalizowaliśmy rewitalizację osiedla w Sowicach. Zaplanowaliśmy kolejne 7,5 mln na Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wyliczają przedstawiciele samorządu.
- Realizowaliśmy także 17 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę powyżej 180 mln zł (dofinansowanie do nich to ponad 140 mln zł). 48 mln zł otrzymaliśmy z UE, Metropolii, WFOŚ, rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożyliśmy 33 wnioski o kolejne dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych - dodają.

Arkadiusz Czech uzyskał także absolutorium za 2020 rok. Wszyscy obecni radni opowiedzieli się za, nieobecni byli Janusz Śnietka oraz Jan Gębka.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon