W Tarnowskich Górach pojawią się nowe firmy. Urząd właśnie sprzedał działki

Strefa inwestycyjna tarnowskie gory

Dziś Urząd Miasta podpisał umowy z nowymi przedsiębiorcami. W niedalekiej przyszłości w tarnogórskiej strefie inwestycyjnej powstaną kolejne obiekty magazynowo - biurowe.

Wszystkie działki sprzedane 

Jak poinformował Urząd Miasta, cztery tereny inwestycyjne znalazły nabywców i to już podczas pierwszego przetargu. Działki znajdują się przy ulicy Polnej w Lasowicach na obszarze około 6,5 hektara. Wybudowano także nową drogę dojazdową z chodnikiem oraz oświetleniem. Wkrótce pojawią się tam budynki firm: APS Marcin Walasek, GSF Polska sp z o.o., a także euroelectronics.eu sp z o.o. 

Cieszy nas, że dzięki środkom Unii Europejskiej udało się skutecznie poszerzyć bazę dla działalności gospodarczej w mieście oraz to, że tereny przeznaczone zostaną pod działalność nieemisyjną, co od początku było naszym celem - mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych. - Ulokowanie firm w strefie oznacza dla nas większe dochody do budżetu, które z pewnością spożytkujemy na nowe inwestycje, ale także nowe miejsca pracy – dodaje.

Przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o wyznaczonych im terminach rozpoczęcia i zakończenia budowy obiektów. Pierwsze dwa lata od zakupu działki to czas na rozpoczęcie prac. Natomiast ich efekty zobaczymy przed końcem 2025 roku.

Warto wiedzieć o wkładzie finansowym, jaki musiało ponieść miasto w związku z powyższym projektem. Szacuje się, że jego koszty wyniosły około 14,3 miliona złotych. Na realizację zadania udało się jednak uzyskać dofinansowanie w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe wyniosło 9,5 mln zł. Działania podjęte w ramach realizacji projektu to przede wszystkim: budowa drogi wewnętrznej, sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz wycinka drzew i krzewów.

Mieliśmy dylemat, co jako gmina możemy zrobić, żeby poprawiać warunki funkcjonowania tarnogórskich firm, poza rzecz jasna tworzeniem klimatu dla przedsiębiorczości. Tarnowskie Góry posiadają ogromny potencjał, mierzymy się jednak z ciężką sytuacją tarnogórskich przedsiębiorstw działających w sektorze okołogórniczym – mówił rok temu Arkadiusz Czech. – Finalizuje się tworzenie strefy gospodarczej – to 5,5 ha terenu z dojazdem i uzbrojeniem przy ulicy Polnej. Mamy też kolejne potencjalne tereny inwestycyjne przy ulicy Zagórskiej, jednak warunkiem utworzenia w tym miejscu strefy będzie budowa drogi  S11 – przypomniał burmistrz podczas podpisywania umowy z Katowicką Specjalną Strefą Gospodarczą. 

fot. UM Tarnowskie Góry 

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej: