Pomoc województwa dla zabytków UNESCO w Tarnowskich Górach. Radni apelują do premiera

Podczas wczorajszej XXX sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto uchwałę w sprawie wsparcia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jaka pomoc została zaoferowana?

Unesco tarnowskie gory

Apel do rządu

Wśród tematów poruszanych podczas wczorajszej sesji znalazła się także kwestia tarnogórskich zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Członkowie Rady Miasta oraz Rady Powiatu już wcześniej nakłaniali władze województwa do przystąpienia do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej jako członek wspierający. Niestety propozycja spotkała się z odmową. Przypomnijmy, że marszałek Jakub Chełstowski zasugerował, żeby obiektami UNESCO zajęła się nowa instytucja kultury. W jej skład miałoby wchodzić oczywiście Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także samorząd województwa, powiat tarnogórski i miasto Tarnowskie Góry. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

15 marca Sejmik Województwa Śląskiego przyjął za to inną uchwałę. Dotyczy ona wpisania Zabytkowej Kopalni Srebra i całego kompleksu pogórniczego do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Niedawno wnioskował o to również poseł Tomasz Głogowski. Dokument zostanie przekazany: premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotrowi Glińskiemu, a także Przewodniczącemu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO profesorowi Michałowi Kleiberowi.

- Dzięki determinacji członków Stowarzyszenia, które jest zarządcą tych obiektów, zaangażowaniu społeczności lokalnej, po kilkunastu latach starań w 2017 roku "Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach" została wpisana na listę światowego dziedzictwa w myśl "Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego". Wpis na Listę UNESCO jest potwierdzeniem wyjątkowej, powszechnej wartości dobra kulturowego lub przyrodniczego, które zasługuje na ochronę dla dobra całej ludzkości. Pogórnicze tarnogórskie zabytki są pierwszym i jedynym jak do tej pory obiektem w województwie śląskim wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - oświadczają autorzy pisma.

- Co prawda "Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi" nie jest następcą prawnym podmiotu prowadzącego w przeszłości eksploatację górniczą w tych obiektach, ale ze względu na swoją wyjątkową, powszechną wartość, bogactwo natury, przepis prawa geologicznego i górniczego, którym podlega kopalnia, zasługuje na wsparcie finansowe ze strony państwa, by zabezpieczyć miejsca ważne dla polskiego i światowego dziedzictwa - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Fundusze dla Zbrosławic

Sejmik udzielił również wsparcia finansowego dla gminy Zbrosławice na realizację zadania pod nazwą „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem”. Wysokość dofinansowania to 850 tysięcy złotych. W ramach rewitalizacji obszaru ma zostać utworzona strefa rekreacyjno-parkowa, stanowiąca atrakcję turystyczną i historyczną.

fot. Samorząd Województwa Śląskiego

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon