Wymiana wiedzy i doświadczenia. Tarnogórski Plastyk będzie współpracował z Uniwersytetem Śląskim

Dyrektor Mateusz Jankowski oraz dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Krzysztof Bąk podpisali umowę o wieloletniej współpracy dydaktyczno-naukowej. Jakie korzyści popłyną z niej dla obu stron?

Porozumienie zostało zawarte 27 października. Dzięki niemu uczniowie Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach będą mogli skorzystać z lekcji prowadzonych przez pracowników akademickich oraz z niektórych zajęć na terenie uniwersytetu. Co więcej, nauczyciele Plastyka będą wspierani w podnoszeniu swoich zawodowych kwalifikacji.

- Warto wspomnieć, że uczniowie ZSA-P mieli już okazję w ubiegłych latach do uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji oraz brali udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, w których odnosili sukcesy - dodają przedstawiciele szkoły.

Co zyska uczelnia? Szkoła zobowiązała się do promowania Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE i prowadzenia zajęć obserwacyjnych dla studentów. Co więcej, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą mogli przeprowadzać badania wśród uczniów i nauczycieli.

- Osobami koordynującymi współpracę z ramienia uniwersytetu jest dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska, prof. UŚ, zaś ze strony szkoły - Ewa Jaworska - informują reprezentanci Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ.

Błękitna Planeta w Lasowicach. Jak wygląda nowa pracownia dla młodych przyrodników?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon