Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych ma przejść remont. Co zmieni się w budynku?

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ogłosiło przetarg na prace dotyczące jednej ze szkół. Tarnogórska "Budowlanka" przejdzie prawdziwą metamorfozę.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - remont

Remont Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych już niebawem

31 grudnia 2021 roku Starostwo poinformowało o poszukiwaniu wykonawcy dla zadania "Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach". Planuje się zrealizowanie między innymi następujących prac:

 • ocieplenie przegród budowlanych w tym ścian piwnic i fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachu
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • wymiana parapetów
 • wymiana balustrad na schodach zewnętrznych
 • remont pomieszczeń w budynkach, które będą tego wymagały ze względu na wymianę instalacji
 • remont i ocieplenie kominów
 • demontaż zadaszenia nad wejściem od strony północnej i montaż nowego zadaszenia
 • remont zadaszenia nad wejściami od strony wschodniej i zachodniej
 • demontaż krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkła antywłamaniowego
 • wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepła
 • wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku wraz z instalacją
 • wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
 • rozbiórka garażu zlokalizowanego przy ścianie budynku sali gimnastycznej
 • remont nawierzchni przy budynkach
 • wykonanie fragmentu ogrodzenia

Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do przetargu do 21 stycznia. Wtedy też otwarte zostaną oferty. Komisja oceni je według trzech kryteriów:

 • ceny - 60%
 • okresu gwarancji i rękojmi - 28%
 • wysokości kary umownej za nieterminową realizację zamówienia - 12%

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 3 lata. Inwestycja zostanie zrealizowana do ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tarnogórscy uczniowie będą współpracować z Castoramą. Co z tego wyniknie?

Dobra wiadomość dla uczniów

Remont szkoły nie jest szczególnie komfortową okolicznością podczas zdawania matury czy egzaminu zawodowego. Jak jednak czytamy w Specyfikacji warunków zamówienia:

"Zamawiający zastrzega sobie, wg swojego uznania, możliwość wstrzymania prac lub ich prowadzenia w sposób niezakłócający działalności szkoły w wyznaczonych przez Zamawiającego okresach z uwagi na odbywające się egzaminy maturalne oraz zawodowe".

Szczególnie dotyczy to dni:

 • 4-11.05.2022 r., 13.05.2022 r., 17-19.05.2022 r. - egzaminy maturalne
 • 5 dni roboczych w okresie pomiędzy 2-19.06.2022 r. oraz w dniach 20-21.06.2022 r. - egzaminy zawodowe
 • 23.08.2022 r. - egzaminy maturalne poprawkowe

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon