Znamy wyniki budżetu partycypacyjnego! Które projekty zwyciężyły?

Budzet partycypacyjny

Starostowo Powiatowe opublikowało wyniki głosownia na projekty zgłoszone do konkursu przez samych mieszkańców. W tym roku największe poparcie miały propozycje z...

Gratulacje dla zwycięzców 

Organizatorzy poinformowali, że spośród dziewięciu zgłoszonych do budżetu propozycji, do realizacji zostaną przeznaczone dwie: po jednej dla grupy mniejszych gmin (do 10 tysięcy mieszkańców) i grupy większych samorządów. Na wybranie najlepszej ich zdaniem inicjatywy mieszkańcy mieli czas do 19 października. W kolejnych dniach przystąpiono do weryfikacji głosów, a dzisiaj poznaliśmy zwycięskie projekty. Są nimi: remont kolejnego etapu drogi powiatowej nr 3235S kl. G oraz renowacja chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie. Inicjatorzy wniosków to odpowiednio Piotr Krok i Grzegorz Szeremet. 

- Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Radzionkowa, nasz projekt zdobył największą liczbę głosów w Budżecie Partycypacyjnym Powiatu Tarnogórskiego - czytamy w oświadczeniu Urzędu Miasta. - Projekt ten zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w to przedsięwzięcie i oddali na nie swój głos, przyczyniając się do naszego wspólnego zwycięstwa! Wspólnie działając możemy naprawdę wiele! - cieszą się zwycięzcy. 

W tegorocznym budżecie wzięło udział ponad cztery tysiące osób, z czego za ważne uznano 3 911 głosów. W plebiscycie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu. 

Kwota budżetu partycypacyjnego na rok 2021 została podzielona na pule obejmujące dwie grupy gmin powiatu to jest: 180 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn) oraz 220 000 zł dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice) - wyjaśniają organizatorzy. 

Remont drogi powiatowej 

Projekt obejmie swoim zasięgiem Tworóg oraz Krupski Młyn. Jak informują pomysłodawcy, droga, która przejdzie teraz budowlaną metamorfozę, stanowi ważną trasę łączącą Tarnowskie Góry z odległymi od centrum powiatu gminami. Z drogi nr 3235S korzysta wielu mieszkańców sołectw: Krupski Młyn, Ziętek, Potępa, Koty, a także Tworóg.

Projekt z Radzionkowa 

Przedmiotowa infrastruktura znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Jej użytkowanie może skutkować w skrajnych przypadkach narażeniem zdrowia społeczności użytkującej chodnik. Remont z zastosowaniem rozwiązań materiałowych oraz dostosowaniem ciągu dla potrzeb pieszo-rowerowego dodatkowo poprawi bezpieczeństwo oraz uatrakcyjni możliwość poruszania się mieszkańców w obrębie miasta oraz skomunikuje ze ścieżkami rowerowym prowadzącymi poza granice miasta - opowiadają pomysłodawcy projektu.

Jak pokazują powyższe przykłady, warto startować w tego typu konkursach, ponieważ może to przynieść konkretne benefity dla naszych gmin. Kolejna edycja budżetu partycypacyjnego czeka nas w przyszłym roku. Może już dziś warto pomyśleć, jaki obiekt, program lub wydarzenie mogłoby się pojawić w naszym najbliższym otoczeniu? 

fot. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej: