Dobra dla Tarnowskich Gór zmiana w przepisach. Na tablicach pojawi się piktogram UNESCO

Długie starania o umieszczeniu graficznej informacji o obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dobiegły końca. Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zgodę. Co to oznacza dla Tarnowskich Gór?

Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP
Tarnowskie góry unesco

Znaczek UNESCO przy tablicach już legalny

Od 5 grudnia na tablicach informacyjnych przy drogach może już pojawiać się charakterystyczny piktogram. Wcześniej przepisy uniemożliwiały takie rozwiązanie. Zmieniło to znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W dokumencie czytamy między innymi:

W przypadku gdy obiekt zabytkowy stanowiący dobro kultury narodowej występuje na liście światowego dziedzictwa UNESCO, na znaku obok symbolu obiektu, po prawej stronie, dopuszcza się umieszczenie symbolu światowego dziedzictwa UNESCO, zgodnie z konstrukcją określoną w pkt 9.
Wysokość symbolu UNESCO umieszczanego na znakach od E-9 do E-11 i E-2b powinna być równa wysokości szczegółu lub symbolu obiektu umieszczanego na poszczególnym znaku.

Długa droga do sukcesu

Starania o umieszczenie piktogramu UNESCO na znakach drogowych wymagały niemało cierpliwości. Temat poruszany był już na początku 2021 roku. Wtedy w tej sprawie do ministra infrastruktury interpelował poseł Tomasz Głogowski.

Minister Rafał Weber napisał odpowiedź, w której zaznaczył, że akty prawne „nie przewidują umieszczania symbolu UNESCO (jak też innych podobnych elementów graficznych) na tarczy znaków drogowych przekazujących informacje o atrakcjach turystycznych ”. Zapowiedział jednocześnie, że przeanalizuje zasadność proponowanych zmian.

Co z tarnogórskimi oznaczeniami UNESCO? Głogowski: Jest światełko w tunelu

O umieszczenie piktogramu UNESCO zabiegała także aktywnie Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Finalnie kwestię udało się rozstrzygnąć na korzyść obiektów wpisanych na prestiżową listę.

- W ostatnich miesiącach wspólnie z posłem Andrzejem Kryjem, któremu szczególnie bliskie są Krzemionki Opatowskie - ostatni polski wpis na listę UNESCO, przekonaliśmy w końcu Ministerstwo Infrastruktury i odpowiedni zapis znalazł się w rozporządzeniu ministra. Czas więc na uzupełnianie tablic drogowych o symbol miejsca światowego dziedzictwa - cieszy się Tomasz Głogowski.
Oznaczenia UNESCO w Tarnowskich Górach

Może Cię zainteresować:

Witacze przy głównych tarnogórskich drogach. Kto odpowiada za ich projekt i wykonanie?

Autor: Urszula Gołkowska

12/04/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon