Dobra wiadomość dla mieszkańców Nowego Chechła. Obwodnica nie oddzieli zalewu od zabudowań

Władze gminy otrzymały oficjalne pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Planowana trasa nie zostanie poprowadzona między Nakłem-Chechłem a pobliską miejscowością.

UG Świerklaniec
Obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego

Obwodnica Świerklańca

Temat stał się głośny w 2020 roku. Wtedy gminę odwiedził wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jego wizyta zapowiedziała budowę obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca. Ustalone zostały cele inwestycji oraz źródła jej finansowania. W przyszłości odcinek połączy autostradę A1 z trasą S11.

- Była to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo ruch ciężkich samochodów zostanie dzięki temu wyprowadzony z DK 78 (ul. Tarnogórska w Świerklańcu, ul. Główna w Nakle Śląskim) - wspominają przedstawiciele władz gminy.

W tym roku podpisano umowę na realizację zadania. W postępowaniu przetargowym wyłoniono przedsiębiorstwo, które miało zająć się opracowaniem wstępnej dokumentacji. Więcej na ten temat w artykule: "Obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego. Umowy projektowe już podpisane".

Nie dla czerwonej trasy

Problemy zaczęły się, gdy zaprezentowano możliwe warianty poprowadzenia drogi. Jeden z nich (czerwony) oddzielał miejscowość Nowe Chechło od zalewu Nakło-Chechło, co bardzo nie spodobało się mieszkańcom. Podobne stanowisko zajęli radni oraz wójt Marek Cyl.

- Reagujemy na bardzo wstępnym etapie projektowania drogi, aby już teraz wyeliminować niepotrzebne niepokoje i napięcia – pisał Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik.

We wrześniu Urząd Gminy wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W dokumencie podkreślano wady czerwonego wariantu. Na poniższym planie przedstawiono także inne możliwości ulokowania nowej infrastruktury.

Obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego
UG Świerklaniec

Jest odpowiedź od GDDKiA

Wczoraj, 26 października, władze Świerklańca poinformowały o otrzymanej decyzji w sprawie obwodnicy.

- Generalna Dyrekcja odpowiedziała, że widząc negatywny odbiór proponowanego wariantu czerwonego, wyrażany zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i lokalną społeczność (ze względu na przebieg przez tereny rekreacyjne) rezygnuje z prac nad tym wariantem już w początkowej fazie projektu - podają urzędnicy.

Przypomnijmy, że są także plany dotyczące wybudowania obwodnicy naszego miasta. Powstać ma również odcinek S11 między granicą województwa opolskiego i Tarnowskimi Górami (28 km).

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon