Gwarki 2022. Postacie z pochodu: górnicy, burmistrzowie i restaurator - mieszkańcy Tarnowskich Gór

Tradycyjny pochód gwarkowski już za tydzień. Czas przyjrzeć się postaciom, bez których nasze miasto nie miałoby tak ciekawej i bogatej historii. Osobom, które tworzyły je każdego dnia, a więc zasłużonym mieszkańcom.

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry gwarki pochód

Tych tarnogórzan warto znać

Nasze miasto kojarzone jest z wieloma interesującym osobami, pasjonatami, organizatorami, animatorami, artystami. Kiedyś takich postaci także nie brakowało. Wybitniejsi przodkowie dzisiejszych mieszkańców i ci, o których pamięć pozostała do dziś, pojawią się w gwarkowskim pochodzie. Lista jest naprawdę długa...

 • Georg Meininger
 • Ulrich Pogrel - szesnastowieczny inwestor górniczy
 • Stanisław Szymkowicz
 • Jakub Gruzełko - bogaty obywatel miasta, mistrz górniczy i burmistrz. Wspomógł budowę obecnego kościoła pw. św. Anny.
 • Magdalena Janiczkówna - żona Jakuba Gruzełki
 • pani Goske - mieszczka, fundatorka obecnego kościoła pw. św. Anny.
 • Daniel Franconius - rektor tarnogórskiej szkoły na przełomu XVI i XVII wieku
 • Szymon Pistorius - polski ksiądz protestancki, który posługiwał w tarnogórskiej parafii
 • Walenty Roździeński z grupą hutników - hutnik, właściciel kuźni, zarządca hut, poeta i literat
 • Johann Sedlaczek - założyciel istniejącej do dziś winiarni mieszczącej się w kamienicy przy Rynku
 • Johann Cochler - pochodzący z Wrocławia aptekarz i późniejszy burmistrz
 • Anton Klaus - burmistrz, udziałowiec śląskich kopalń
 • Pauline Klaus
 • Carl Winkler - kronikarz miasta Tarnowskie Góry
 • ks. dr Carl Christian Weber - ewangelicki proboszcz tarnogórski
 • dr Alexander Kohut - żydowski rabin tarnogórski
 • ks. Franz Kokot - katolicki proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, współtwórca Parku Miejskiego
 • Richard Otte - burmistrz miasta, współtwórca Parku Miejskiego
 • Carl Wernicke - urodziny w Tarnowskich Górach znany lekarz psychiatra i neurolog
 • dr Paul Wossidlo - botanik, pierwszy dyrektor dzisiejszego II LO im. Staszica
 • Leo Panofsky - żydowski przedsiębiorca, właściciel sklepu kolonialnego
 • Lea Panofsky

Poznaj także historię:

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon