Jest odpowiedź w sprawie nowego dyrektora pałacu w Rybnej. Co stwierdza burmistrz?

Ukazała się odpowiedź na zapytanie jednej z tarnogórskich radnych w głośnej sprawie objęcia nowego stanowiska przez Sebastiana Markischa. Jakie mają być powody tej decyzji?

Pałac w Rybnej

Radna w sprawie Markischa: Jakimi przesłankami kierował się burmistrz?

Na ręce Adriana Wolnika, Przewodniczącego Rady Miejskiej trafiło pismo od Aleksandry Król-Skowron. Radna pyta w nim o przyczyny wyboru Sebastiana Markischa na wspomniane stanowisko. Prosi również o informacje na temat doświadczenia nowego dyrektora. Jeden z punktów dokumentu odnosi się także do domniemanego ubiegania się o posadę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach, o jaką miał starać się Markisch.

- Zastanawia mnie, jakimi przesłankami kierował się burmistrz, podejmując tę decyzję. Tarnowskie Góry to miasto wyjątkowe, w którym bez problemu znaleźć można wiele wybitnych osobowości, które świetnie zajęłyby miejsce po znakomitym, w mojej ocenie, dyrektorze Adamie Morawcu - stwierdza
Aleksandra Król-Skowron.

Wybór nowego dyrektora pałacu w Rybnej. Tarnogórska radna składa zapytanie do burmistrza

Ratusz odpowiada

11 lipca ukazało się podpisane przez burmistrza Arkadiusza Czecha pismo we wspominanej sprawie. W jego treści czytamy:

Po decyzji Pana Adama Morawca o rezygnacji ze stanowiska dyrektora samorządowej instytucji kultury Pałac w Rybnej, pełniąc swoją funkcję Organizatora, podjąłem rozmowy z różnymi osobami na temat zadań tej instytucji, jak i kandydatów na zwalniane stanowisko. Rozmowy oraz przedstawiona przez znanego mi osobiście ze spotkań w Pałacu w Rybnej Pana Sebastiana Markischa, koncepcja pracy na tym stanowisku pozwalały sądzić, iż w razie podjęcia przez niego roli dyrektora będzie on dobrym współpracownikiem Organizatora w tym względzie i odpowiednią osobą na stanowisku zarządzania tą instytucją, realizującą nie tylko zadania kulturalne, ale także z zakresu działalności gospodarczej - restauracja i miejsca hotelowe. To specyficzna instytucja kultury - około połowy budżetu Pałacu w Rybnej stanowią przychody z działalności gospodarczej.
Ponadto, znając kompetencje zawodowe Pana Markischa, osobiście informowałem go o możliwości przystąpienia do konkursu na stanowisko Dyrektora ZSP nr 4 w Rybnej.
Zadaniem Burmistrza, jako zarządzającego Gminą jest m.in. podejmowanie decyzji personalnych w zakresie stanowisk dyrektorów instytucji gminnych. W jednym pytaniu o analizę potencjalnych kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury Pani Radna wymieniła kilka różnych aspektów i zadań realizowanych w tej działalności. Trochę inne są zadania polityka, inne animatora kultury, a jeszcze inne, choć będą także komplementarne, dyrektora zarządzającego instytucją.
Kompletna i wyczerpująca wymagania prawa dokumentacja naboru na stanowisko dyrektora Pałacu w Rybnej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

Aleksandra Król-Skowron zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej zaangażowania w tym temacie.

- Dostałam odpowiedź na moje zapytanie…
nie dostałam pismo, które w treści ma "W odpowiedzi na zapytanie…". Czy to jest odpowiedź na prosto zadane, choć nie proste pytania?Moim zdaniem nie, ale może Państwo sami oceńcie… - stwierdza radna.
- A i jeszcze jedno dla zainteresowanych: ciąg dalszy nastąpi - dodaje.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon