Modlitwa o pokój ponad podziałami. Polsko-ukraińskie nabożeństwa w Tarnowskich Górach

W naszym mieście odbyło się nabożeństwo, które poprowadził duchowny z parafii prawosławnej. Już w najbliższą niedzielę zaplanowana jest także Msza w kościele w Opatowicach.

Stanisław Torbus
Tarnowskie Góry - nabożeństwo prawosławne

Nabożeństwo prawosławne w Tarnowskich Górach

Nowi mieszkańcy naszego miasta mogą liczyć nie tylko na pomoc materialną, organizacyjną czy psychologiczną. Dzięki zaangażowaniu tarnogórzan oraz przedstawicieli parafii w Sosnowcu w tym tygodniu udało się zorganizować wspólną modlitwę wiernych prawosławnych.

Wydarzenie odbyło się 30 marca. Miało miejsce w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach (Osada Jana).

- Ogromne podziękowania dla Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. dra Mikołaja Dziewiatowskiego z Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu, ks. dra Mirosława Szwajnocha Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Posługującym Chorym oraz ojca Marka Mańki Proboszcza Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych - wymienia Stanisław Torbus.

Polsko-ukraińska Msza w Opatowicach

W każdą niedzielę w kościele pw. Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (biały kościół w Opatowicach) o godzinie 16:00 odbywa się katolicka Msza w intencji Ukrainy i pokoju na świecie.

- W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, kontynuujemy naszą intensywną modlitwę o pokój u naszych wschodnich sąsiadów i w całej Europie - oświadcza proboszcz parafii ks. Sławomir Madajewski.
- Zachęcam wszystkich do wytrwałej i ufnej modlitwy w naszych domach i wspólnotowej w naszym kościele. Zapraszam również do liczniejszego udziału w codziennej Mszy św. Nasze pokorne i wzmożone wołanie o Miłosierdzie Boże dla świata jest w tej chwili najważniejszą naszą powinnością jako uczniów Jezusa oraz darem, który możemy dać naszym braciom i siostrom na Ukrainie - dodaje.

Po nabożeństwie można także wesprzeć ukraińskich uchodźców, składając datek do przygotowanej na ten cel skarbonki.

Tarnowskie Góry - nabożeństwo prawosławne
Tarnowskie Góry nowi sąsiedzi

Może Cię zainteresować:

Międzynarodowa integracja w Tarnowskich Górach. Rusza projekt "Nowi Sąsiedzi"

Autor: Urszula Gołkowska

01/04/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon