Nowoczesny sprzęt dla szkół w gminie Zbrosławice. Z czego będą mogli skorzystać uczniowie?

Placówki już mają lub będą mieć do swojej dyspozycji nowe pomoce dydaktyczne. Ich zakup możliwy stał się dzięki uzyskaniu dofinansowania.

Robotyka w gminie Zbrosławice

O przyszłościowe kompetencje swoich podopiecznych chce zadbać szkoła w Przezchlebiu. Podstawówka wzięła udział w programie "WzMOCnij swoje otoczenie" organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Komisja konkursowa zdecydowała się na przyznanie szkole finansowej nagrody.

- Właśnie zakupiliśmy sprzęt do prowadzenia zajęć z robotyki dzięki projektowi naszej szkoły - cieszą się pedagodzy. - Poprzez projekt "Robotyka drogą do przyszłości" chcemy wyposażyć uczestników zajęć z robotyki i automatyki w umiejętności cyfrowe, takie jak kodowanie i programowanie, co z pewnością będzie przydatne w kształtowaniu ich drogi zawodowej - dodają.

Placówka wzbogaciła się o monitor interaktywny oraz GeniBoty z akcesoriami umożliwiającymi kształtowanie u dzieci kompetencji z zakresu programowania.

Szkła Podstawowa w Przezchlebiu - zajęcia z programowania

Może Cię zainteresować:

Gmina Zbrosławice. Nowoczesny sprzęt i zajęcia z robotyki dla małych programistów

Autor: Urszula Gołkowska

31/01/2022

Zielona Pracownia dla uczniów

Sukcesem może pochwalić się także Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedarach. Placówka uczestniczyła w ósmej edycji konkursu "Zielona Pracownia_Projekt". Organizator - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - spośród 149 zgłoszeń wyróżnił między innymi projekt Miedar. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Szkoła z gminy Zbrosławice uzyskała 10 tysięcy złotych.

- Kolejnym etapem będzie złożenie w terminie do 15 kwietnia 2022 r. wniosku przez organ prowadzący na pozostałą część zadania, to jest 80% kosztu całkowitego wdrożenia projektu, stanowiącą wartość 40 tysięcy złotych - tłumaczą pedagodzy.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowskich Górach, nowa pracownia przyrodnicza

Może Cię zainteresować:

Błękitna Planeta w Lasowicach. Jak wygląda nowa pracownia dla młodych przyrodników?

Autor: Urszula Gołkowska

06/11/2021

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon