Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tarnowskich Gór. Wybrano reprezentanta PiS

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej, 24 marca wybrano nowego wiceprzewodniczącego. Został nim Mirosław Grzęda, reprezentant partii Prawo i Sprawiedliwość.

Tarnowskie gory grzeda

Nowe zmiany w Radzie Miejskiej

Jedną z uchwał, o której zrobiło się szczególnie głośno podczas ostatnich godzin, stał się dokument dotyczący powołania kolejnego, trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W Statucie Gminy Tarnowskie Góry czytamy:

- Rada Miejska w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miejskiej, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i 3 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, na zasadach określonych w § 44-§49 niniejszego Statutu.

Do tej pory Tarnowskie Góry miały dwóch wiceprzewodniczących: Franciszka Nowaka (Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego) oraz Łukasza Garusa (Platforma Obywatelska). Natomiast obowiązki przewodniczącego pełni Adrian Wolnik (Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego).

Nowym wiceprzewodniczącym został Mirosław Grzęda, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Za jego kandydaturą opowiedziało się 18 radnych, nie poparło jej 5 osób. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Wybór ten wywołał ożywione reakcje nie tyko przedstawicieli innych partii, ale także samych tarnogórzan.

"Radni Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko takiej decyzji"

- Szanujemy zarówno pana Mirosława Grzędę, jak i pozostałych radnych z Klubu PiS, naszych kolegów i sąsiadów. Jednakże nie może zapominać, że reprezentują oni w naszym mieście partię zdecydowanie antysamorządową. Przynależność do Klubu Radnych PiS to legitymizowanie rzeczy, z którymi wielu tarnogórzan nie może się identyfikować - stwierdza Łukasz Garus. - Pragniemy wyrazić zdziwienie wobec decyzji burmistrza Arkadiusza Czecha, radnych Inicjatywy Obywatelskiej i Naszego Samorządu dla takiej afirmacji Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowskich Górach - oświadcza.

"Nasz Samorząd nie ma swoich reprezentantów w Radzie Miasta"

- Stowarzyszenie Nasz Samorząd negatywnie opiniuje dzisiejszą uchwałę Rady Miejskiej, w wyniku której wybrano dodatkowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, reprezentującego partię Prawo i Sprawiedliwość. Nasze stanowisko zostało przedstawione radnym wybranym z list naszego stowarzyszenia przed dzisiejszą sesją Rady Miejskiej - informuje organizacja. - Stowarzyszenie Nasz Samorząd podpisało umowę koalicyjną w 2019 roku z radnymi wybranymi z list Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego oraz Platformy Obywatelskiej, która nadal obowiązuje i nikt z władzami stowarzyszenia nie uzgadniał jakichkolwiek zmian w tym zakresie - podkreśla.

Wczoraj, 24 marca odbyło się nadzwyczajne zebranie członków stowarzyszenia Nasz Samorząd. Marek Porada - wybrany z list NS - poparł wspomnianą uchwałę i wybór Mirosława Grzędy. Radny musiał pożegnać się ze stowarzyszeniem.

- Rozumiemy wolność wyboru i sumienia każdej osoby sprawującej mandat radnego, jednak nie możemy jako stowarzyszenie Nasz Samorząd firmować decyzji których nie popieramy i których z nami nie konsultowano - tłumaczy Stanisław Torbus z NS. - Podczas dzisiejszego zebrania członkowie stowarzyszenia oficjalnie przegłosowali decyzję, że od dnia dzisiejszego radny Marek Porada nie reprezentuje w Radzie Miasta stowarzyszenia Nasz Samorząd. Dziękujemy Panu radnemu za współpracę i realizację kilku niezwykle cennych projektów.

#razemdlaTG

Do wydarzeń odniosła się także Inicjatywa Obywatelska.

- Powołanie trzeciego wiceprzewodniczącego ma na celu poprawę komunikacji pomiędzy radnymi, która, trudno temu zaprzeczyć, w czasach epidemii COVID jest znacznie utrudniona i mało efektywna. Równocześnie nie mam mowy o zerwaniu żadnej współpracy z jakimkolwiek z klubów, wręcz przeciwnie jest to świadectwo odpowiedzialności i służy polepszeniu kontaktów pomiędzy reprezentantami mieszkańców Tarnowskich Gór w Radzie Miejskiej - zaznaczają przedstawiciele organizacji.

fot. Mirosław Grzęda/Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Głogowski dziuk

Tarnogórscy posłowie o sytuacji covidowej. Co...

Pałac w Rybnej

Jest odpowiedź w sprawie nowego dyrektora pałacu w Rybnej

Tarnowskie Góry spotkania z mieszkańcami

Tarnowskie Góry. Burmistrz miasta zaprasza na spotkania

Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

Tarnowskie Góry ratusz

Nowe ustalenia w sprawie diet radnych. Co postanowiono?

Grafika

Podwyżki władz. Ile będą zarabiali burmistrz i starosta?

Tarnowskie Góry. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

28,5 miliona złotych dla Tarnowskich Gór z Polskiego Ładu