Adrian Wolnik

Tarnowskie Góry - Iwano-Frankiwsk

Petycja o współpracy Tarnowskich Góry i Iwano-Frankiwska. Wniosek odrzucony przez komisję. Dlaczego?

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej, 25 maja, jej członkowie zgodzili się z decyzją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pismo o nawiązaniu współpracy z jednym z ukraińskich miast nie zostało przyjęte. Powodem ma być... niespełnienie wymogów formalnych.