Petycja o współpracy Tarnowskich Góry i Iwano-Frankiwska. Wniosek odrzucony przez komisję. Dlaczego?

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej, 25 maja, jej członkowie zgodzili się z decyzją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pismo o nawiązaniu współpracy z jednym z ukraińskich miast nie zostało przyjęte. Powodem ma być... niespełnienie wymogów formalnych.

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry - Iwano-Frankiwsk

Iwano-Frankiwsk nowym miastem partnerskim?

6 kwietnia do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła petycja o wszczęciu działań mających na celu nawiązanie współpracy na zasadzie umowy miast partnerskich pomiędzy Tarnowskimi Górami a Iwano-Frankiwskiem. Udostępnione dokumenty nie pozwalają na sprawdzenie, kto jest autorem wniosku, ale wiemy, że inicjatywę zbierania podpisów pod pismem o tej samej tematyce prowadził aktywista Wacław Jan Kroczek. W petycji czytamy:

Potrzebujemy działań, mających na celu podkreślenie partnerstwa i podmiotowości Ukrainy, szczególnie dziś wobec propagandy najeźdźców, kwestionujących jej tożsamość. Dlatego zdecydowałem się wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej o wszczęcie działań mających na celu nawiązanie współpracy miast partnerskich pomiędzy Tarnowskimi Górami a Ivano-Frankivskiem.
Miasto partnerskie w Ukrainie to możliwość wymiany dóbr społecznych, gospodarczych, informatycznych i kulturowych. Wymiany uczniowskie i studenckie pozwolą budować nierozerwalne więzi między bratnimi narodami na poziomie obywatelskim i samorządowym. Dla nas to wyjątkowa szansa, by poznać historie naszych przodków związanych z Kresami. Dla Ukrainy, to jeszcze ważniejsza szansa - na głębsze zakotwiczenie w strukturach demokratycznego świata z wykorzystaniem możliwości, jakie daje współpraca samorządowa.

Co na to tarnogórska Rada Miejska?

Przewodniczący Adrian Wolnik przekazał otrzymane pismo do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas spotkania komisji radni stwierdzili, że dokument zawiera istotne braki.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż w petycji nie spełniono
wymogu wskazania umocowania do reprezentowania podmiotów składających
petycję, co nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego niespełnienie
skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 ustawy
o petycjach). Brak również wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby
jednego z podmiotów składających petycję - czytamy w uzasadnieniu.

Powołując się na ustawę o petycjach, radni stwierdzili, iż muszą pozostawić dokument bez rozpatrzenia. Za decyzją tą opowiedzieli się wszyscy członkowie komisji. Uchwała w sprawie petycji pojawiła się także podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Jej członkowie jednomyślnie przychylili się do opinii Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Tarnowskie Góry dla Ukrainy uchwała

Może Cię zainteresować:

Tarnowskie Góry dla Ukrainy. Uchwała w sprawie pomocy uchodźcom została przyjęta

Autor: Urszula Gołkowska

31/03/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon