Tarnowskie Góry dla Ukrainy. Uchwała w sprawie pomocy uchodźcom została przyjęta

Wczoraj, 30 marca radni opowiedzieli się za realizowaniem postanowień zawartych w dokumencie. Jaką pomoc miasto oferuje i nadal będzie oferować uchodźcom?

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry dla Ukrainy uchwała

Tak dla wsparcia Ukraińców

Podczas wczorajszej XLVII sesji Rady Miejskiej jej członkowie omawiali między innymi projekt "Uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

- O ile większość z tych zadań gmina Tarnowskie Góry organizuje od początku kryzysu uchodźczego związanego z agresją Rosji na Ukrainę, uchwała porządkuje jednak zasady i podstawy prawne wydawania na pomoc Ukraińcom pieniędzy - tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta.

O przygotowaniach projektu można przeczytać w artykule: "W Urzędzie Miasta prace nad specuchwałą w sprawie uchodźców".

Jakie dokładnie formy pomocy zakłada dokument? Potrzebujący nowi mieszkańcy mogą liczyć na:

  • zakwaterowanie
  • całodzienne wyżywienie
  • dostarczenie środków czystości oraz środków higieny osobistej
  • przekazanie niezbędnej odzieży, bielizny osobistej, obuwia, drobnego sprzętu AGD
  • dostarczenie niezbędnych leków, środków medycznych i drobnego sprzętu medycznego
  • bezpłatny dostęp do transportu zbiorowego, którego organizację miasto powierzyło Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  • udzielenie doradztwa oraz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego w dostępie do szeroko pojętych usług publicznych, w tym społecznych, oświatowych, kulturalnych oraz sportowych
  • udzielenie niezbędnej pomocy psychologicznej
  • udzielenie pomocy organizacyjnej w dostępie do rynku pracy
  • pomoc prawną oraz udzielenie wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej na rzecz uchodźców przez organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe

Co więcej, przyjęty projekt umożliwia przekazanie pomocy uzupełniającej w przypadku, gdy nie jest możliwe sfinansowanie danego działania jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej lub jeśli środki przekazane na ten cel przez władze państwowe okażą się niewystarczające.

Za przyjęciem uchwały jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni miejscy.

- Do tej pory ze 190 tys. zł z tzw. rezerwy budżetowej przeznaczono m.in. na organizację punktu informacji i wsparcie dla uchodźców, organizację miejsc zakwaterowania, obsługę punktu wydawania numerów PESEL oraz na potrzeby organizacji dodatkowych miejsc w przedszkolach i szkołach. W tej chwili w budżecie miasta zaplanowano na te i podobne zadania około miliona złotych - zapowiadają przedstawiciele Urzędu Miasta.
GZM dla Ukrainy

Może Cię zainteresować:

Metropolia GZM wesprze finansowo miasta pomagające uchodźcom z Ukrainy

Autor: Urszula Gołkowska

18/03/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon