Radni interpelują w sprawie dawnego cmentarza ewangelickiego. Co ma tam powstać?

Członkowie Rady Miejskiej Tarnowskich Gór chcą uporządkowania skweru przy ulicy Strzybnickiej. Znamy już odpowiedź władz miasta.

A.G.
Tarnowskie Góry, Strzybnica

Co ze starym cmentarzem w Strzybnicy?

Między ulicą Strzybnicką i Armii Krajowej, przy budynku poczty znajduje się mały, zadrzewiony skwer. Dawniej było to miejsce pochówku tarnogórskich ewangelików. Aktualnie przestrzeń ta zarosła trawą i nie wszyscy pamiętają nawet o jej historii.

Grupa radnych z naszego miasta chce to zmienić. Napisała w tej sprawie dokument do burmistrza Czecha.

- Wnosimy niniejszą interpelację celem zagospodarowania przedmiotowego terenu. Teren ten ze względu na lokalizację w ścisłym centrum Dzielnicy jest mocno uczęszczany przez mieszkańców. Wobec powyższego, jego uporządkowanie z pewnością pozytywnie wpłynie na poprawę walorów estetycznych Dzielnicy i stanie się miejscem odpoczynku mieszkańców - czytamy w uzasadnieniu.

Samorządowcy proponują odtworzenie ścieżek, ustawienie ławek oraz pamiątkowej tablicy na terenie skweru.

Pod pismem podpisali się: Beata Piegza, Adrian Wolnik, Franciszek Nowak, Marek Porada, Andrzej Komenderski, Krzysztof Michalski.

Nowe place zabaw w Tarnowskich Górach. Wiemy, jak będą wyglądać

Co na to Ratusz?

3 listopada Arkadiusz Czech odpowiedział radnym.

- Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymaga w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, a następnie wyłonienia wykonawcy robót budowalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami udzielania zamówień publicznych - informuje.

Burmistrz dodaje jednak, że przedsięwzięcie zostało uwzględnione w planach inwestycyjnych Gminy Tarnowskie Góry. Jego realizacji możemy się spodziewać w marcu przyszłego roku (po uprzednim zbilansowaniu budżetu miasta oraz zabezpieczeniu środków finansowych).

Nowa inwestycja w Strzybnicy. Co pojawi się przy ulicy Kościelnej?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon