Radny interpeluje w sprawie organizacji ruchu drogowego. Jakie zmiany proponuje?

Do Urzędu Miasta wpłynęły trzy pisma od Piotra Szczęsnego. Dotyczą dwóch dzielnic Tarnowskich Gór.

Tarnowskie Góry zmiana ruchu drogowego

Radny w sprawie ruchu drogowego

Piotr Szczęsny (Koalicja Obywatelska) zgłosił niedawno trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy zamontowania progu zwalniające na ulicy Prochowej w Tarnowskich Górach.

Kilkunastu mieszkańców Bobrownik Śląskich oraz mieszkańcy ul. Prochowej zwracali się do mnie o ustawienie progu zwalniającego, ponieważ ten odcinek drogi nie posiada chodnika, a droga jest wąska, wielu mieszkańców chodzi tą drogą na Osadę Jana, do miasta czy na przystanek i do ogródków działkowych - czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

To nie koniec propozycji. Radny sugeruje także ustawienie nowego znaku Droga bez przejazdu (D-4a) na ul. Myśliwskiej w pobliżu ul. Skowronków. Proponuje również, by na skrzyżowaniu ul. Skowronków z ul. Myśliwską postawić znak Ustąp pierwszeństwa (A-7).

Bardzo dużo pojazdów jadących ul. St. Staszica, następnie jadących ul. Myśliwską, wjeżdża na wprost w ulicę Myśliwską, która jest ulicą oznaczoną znakiem D-4a, potem zawracają i nie wiedzą, że ta droga jest podporządkowaną - stwierdza w piśmie radny.

Co ze zmianami?

Do propozycji tych odniósł się Ratusz. Jak czytamy w odpowiedzi na prośbę o próg na ul. Prochowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów sporządzi stosowny projekt docelowej organizacji ruchu drogowego oraz prześle go do Starosty Tarnogórskiego (...), celem zatwierdzenia. Co do znaku D-4a w Reptach Śląskich, MZUiM ma zlecić jego wymianę oraz przeanalizuje zasadność dokonania korekty jego lokalizacji.

Odnośnie ostatniej kwestii - znaku A-7 na skrzyżowaniu ul. Skowronków z ul. Myśliwską - na podstawie zatwierdzonego projektu w grudniu 2022 r. zostały wprowadzone pewne zmiany w oznakowaniu w tym miejscu. Pod istniejącym znakiem A-7 na ul. Myśliwskiej zamontowano boczną tabliczkę T-6a informującą, że droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu. Na ul. Myśliwskiej oraz ul. Skowronków ustawiono znaki D-1 - Droga z pierwszeństwem - oraz tablice T-6a.

Tarnowskie góry parkowa

Może Cię zainteresować:

Radny interpeluje w sprawie ulicy Parkowej. Mieszkańcy chcą prac remontowych

Autor: Urszula Gołkowska

02/01/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon