Ronda w Tarnowskich Górach nareszcie otrzymają nazwy! Sprawdź jakie

Po długich tygodniach wyczekiwania zapadła decyzja w sprawie nazw dla nowych obiektów infrastruktury drogowej w naszym mieście. Rada Miejska wskazała na...

Rondo smzt tarnowskie gory

WOŚP, SMZT i Bractwo Kurkowe

Imiona tych organizacji pojawią się w przestrzeni publicznej Tarnowskich Gór. Już od dłuższego czasu mieszkańcy zastanawiali się, czy radni przychylą się do propozycji złożonych w dwóch petycjach. Jedna z nich pochodziła od Wacława Jana Kroczka, druga od Krzysztofa Bergiera. Dziś wiem już, że nie zobaczymy tabliczki z napisem "Rondo Praw Kobiet". Co do drugiej nazwy - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - to pojawi się ona, ale nie w centrum miasta, lecz w... Parku Repeckim. "Przedmiotowe rondo usytuowane jest w ciągu drogi gminnej ulicy Jana Śniadeckiego w Tarnowskich Górach", a więc przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

- Nadanie nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest wyrazem uznania dla prowadzonej działalności oraz odzwierciedleniem oczekiwań społecznych wielu tarnogórzan popierających ideę pomocy potrzebującym - czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały.

Przeciwko tej propozycji opowiedzieli się Janusz Śnietka oraz Dariusz Warda, od głosu wstrzymali się Jan Gębka i Mirosław Grzęda.

Rondo imienia WOŚP w Tarnowskich Górach. Petycja trafiła do burmistrza

Ronda w centrum

Podjęto także decyzję dotyczącą nowopowstałej infrastruktury. Rondo na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Opolskiej przyjmie nazwę na cześć Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, natomiast rondo na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sienkiewicza oraz Styczyńskiego uhonoruje Bractwo Kurkowe.

W uzasadnieniu obu uchwał znajdziemy obszerne opisy, podkreślające zasługi wspomnianych organizacji dla naszego miasta.

- Pozytywny wizerunek, szczytne idee oraz społeczny charakter jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych organizacji pozarządowych w Polsce pozwala na symboliczne uhonorowanie jej działalności poprzez nadanie jej imienia jednemu z tarnogórskich rond - tak autorzy dokumentu opisują SMZT.
- Biorąc pod uwagę tło historyczne, jak i pozytywny wizerunek organizacji, który od wieków towarzyszy życiu tarnogórzan, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne - ten fragment dotyczy natomiast Bractwa Kurkowego.

Za nazwami dla nowych rond opowiedzieli się wszyscy obecni podczas głosowań radni.

Nazwa nowego ronda w Tarnowskich Górach. Pomysłów coraz więcej

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon