Rondo Praw Kobiet w Tarnowskich Górach. Radni podjęli decyzję

Petycja w sprawie nadania nowemu rondu imienia Praw Kobiet była omawiana podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Radni byli jednogłośni...

Rondo praw kobiet

Rondo Praw Kobiet w centrum Srebrnego Miasta

W marcu do Urzędu Miasta wpłynęło pismo w sprawie nazwy dla nowej infrastruktury drogowej, jaka pojawi się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Powstańców Śląskich. Inicjator akcji, Wacław Jan Kroczek zebrał pod petycją 1142 podpisów.

- Mówiąc o prawach kobiet na początku roku 2021 mamy rzecz jasna na myśli istotne ograniczenie tych praw wskutek październikowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta nie jest jedynie ograniczeniem prawa do przerwania ciąży (w bardzo szczególnych, dramatycznych okolicznościach); jest ona także ograniczeniem prawa do samodzielnego, zgodnego z własnym sumieniem rozstrzygania trudnych a zarazem – kontrowersyjnych problemów moralnych - czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Jak wskazują autorzy petycji, "prawa reprodukcyjne i prawo do bezpieczeństwa to dziś najważniejsze i najpilniejsze prawa kobiet".

- Pragniemy podkreślić, iż decyzja o aborcji jest niemal zawsze decyzją dramatyczną. Dlatego też uważamy, że reprodukcyjnych praw kobiet nie można sprowadzać do prawa do przerywania ciąży. Równie istotnym jest prawo do edukacji seksualnej, do dostępu do środków antykoncepcyjnych, do badań prenatalnych. – Prawem kobiet jest prawo do takich warunków życia, które zminimalizują czy wręcz wyeliminują ryzyko pojawienia się sytuacji, w której trzeba by było podjąć tego typu decyzję, a obowiązkiem państwa jest tworzenie takich warunków, w których kobiety nie muszą i nie chcą ich podejmować - dodają.

Inicjatorzy pomysłu zaznaczają także, że Tarnowskie Góry - jako miasto znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO - ma szczególne powody, by podkreślać swą otwartość i szacunek dla praw kobiet.

Nazwa nowego ronda w Tarnowskich Górach. Pomysłów coraz więcej

Petycja bez rozpatrzenia

Pismem zajęła się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Jej członkowie ustalili, że dokument nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w ustawie.

- W petycji nie spełniono wymogu wskazania umocowania do reprezentowania grupy podmiotów składających petycję, co nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego niespełnienie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. I ustawy o petycjach). Brak również wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby jednego z podmiotów składających petycję. Braki te powodują, iż przedłożona petycja nie spełnia warunków formalnych - informują członkowie Komisji.

W związku z powyższym zdecydowano się pozostawić dokument bez rozpatrzenia, nic mogąc wzywać do jego uzupełnienia. Rada Miejska przyjęła dziś uchwałę w tej sprawie. Opinię Komisji poparli wszyscy radni oprócz nieobecnego Mariusza Kupnego, Marka Porady oraz Jarosława Ślepaczuka.

Rondo imienia WOŚP w Tarnowskich Górach. Petycja trafiła do burmistrza

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon