W Tarnowskich Górach ma pojawić się "zielona akupunktura". Co to będzie?

Urząd Miasta ogłosił przetarg na koncepcję zwiększenia ilości miejsc z roślinami w przestrzeni publicznej. Aktualnie przyjmowane są oferty potencjalnych wykonawców.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie góry park

Zielona akupunktura w TG

Pod koniec marca władze miasta ogłosiły przetarg dotyczący zadania "Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w Gminie Tarnowskie Góry". Poszukiwany jest wykonawca, który zaplanuje, jak w istniejącą już infrastrukturę wkomponować więcej roślin.

Działanie to polega na opracowaniu koncepcji miejskiej zielonej akupunktury (MZA) służącej docelowo stworzeniu systemu tzw. "zielonych punktów" - niewielkich powierzchni poniżej 0,2 ha i wprowadzeniu na nich interwencji w postaci zastosowania rozwiązań opartych na naturze (z ang. Nature Based Solutions). Rozwiązania te mają podnieść walory estetyczne, funkcjonalne i komfort mieszkańców - czytamy w opisie zamówienia.

Co dokładnie ma pojawić się w naszym mieście? Projektanci mogą uwzględnić między innymi rozwiązania takie jak strefy wypoczynku na fragmentach ulic wyłączonych z ruchu, zielone ściany, parki kieszonkowe, parki deszczowe czy zielone podwórka. Na zamówienie koncepcji samorząd planuje przeznaczyć 143 000 zł. Wykonawca otrzyma osiem miesięcy na realizację zadania.

Złożone ofert zostaną ocenione według kryteriów: ceny (60%), doświadczenia kadry w zakresie realizacji usług polegających na opracowaniu (autorstwie lub współautorstwie) koncepcji miejskiej zielonej akupunktury lub opracowania pokrewnego (20%), wydłużenia czasu pełnienia nadzoru autorskiego (10%) oraz zwiększenia ilości miejsc interwencji, gdzie opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy (10%). Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje propozycje do 14 kwietnia.

Tarnogórzanie sadzą nowe drzewka

Może Cię zainteresować:

Nowe drzewka ozdabiają Osiedle Przyjaźń. Zasadzili je nasi seniorzy i maluchy

Autor: Urszula Gołkowska

24/10/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon