Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Czecha. "Zakasujemy jeszcze wyżej rękawy i pracujemy dalej!"

Wczoraj, 21 czerwca, odbyła się LXVI sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Podczas niej radni zadecydowali o przyznaniu wotum zaufania oraz absolutorium. Zaprezentowany został także Raport o stanie miasta.

UM Tarnowskie Góry
Rada miejska tarnowske góry

Radni zadecydowali - wotum i absolutorium przyznane

Podczas wczorajszej sesji radni mogli zapoznać się z Raportem o stanie miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok. Następnie większość z nich zadecydowała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi. Od głosu wstrzymali się: Jan Gębka, Mirosław Grzęda, Mirosław Mateja, Janusz Śnietka. Radni rozpatrzyli i zatwierdzili także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok. Kolejnym punktem obrad była uchwała dotycząca absolutorium. Poparła ją większość radnych. Od głosu wstrzymali się: Mirosław Grzęda, Mirosław Mateja i Janusz Śnietka. Nieobecny był Jan Gębka.

– Formalnie – to wotum zaufania i absolutorium dla mnie. Faktycznie – radni zaakceptowali naszą wspólną pracę na rzecz mieszkańców i miasta. Wspólną, bo urzędników, pracowników jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, moich najbliższych współpracowników: wiceburmistrzów, pani sekretarz, skarbnika, pełnomocnika i oczywiście wszystkich radnych – i miejskich, i dzielnicowych. Dziękuję Wam! – podsumował burmistrz Arkadiusz Czech.

Tarnowskie Góry w 2022 roku

Raport o stanie miasta jest ogólnodostępny. Znajdziemy go TUTAJ.

- Słabe strony wykonanego budżetu to stosunkowo niewielka nadwyżka operacyjna (ponad 8,7 mln zł) i znaczący wzrost wydatków bieżących towarzyszący ograniczonemu wzrostowi dochodów bieżących - stwierdzają urzędnicy miejscy.

- Silne strony wykonanego budżetu to: rekordowy poziom zrealizowanych inwestycji (ponad 72 mln zł), wzrost podaży i konsumpcji miejskich usług w dziedzinach edukacyjnych, społecznych, czystości i estetyki miasta, zieleni, remontów miejskiej infrastruktury, oświetlenia miasta, zapewnienie mieszkańcom i uchodźcom pomocy ze środków własnych oraz możliwości skorzystania z rządowych programów wspierających, stosunkowo niskie zadłużenie (15,7 proc. dochodów) - wyliczają.

Wśród najważniejszych inwestycji 2022 roku wymieniają następujące projekty:

 • Centrum Aktywności Seniorów - CAS
 • Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały. Rymera w Tarnowskich Górach -etap C i D
 • Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - białe plamy
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry
 • Budowa boisk treningowych TS Gwarek Tarnowskie Góry
 • Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry
 • Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg
 • Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 6 w Tarnowskich Górach
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 12 w Tarnowskich Górach
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach
– Sytuacja samorządu jest trudna. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga równie dynamicznych reakcji i wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych miasta. W latach 2006-2020 budżet Tarnowskich Gór wzrósł trzykrotnie, znacząco ponad inflację. Jak będzie wyglądał ostatecznie budżet roku 2023? Być może najważniejszym i najwartościowszym zadaniem kolejnego budżetu miasta stanie się zadanie likwidacji wielkoobszarowego terenu skażonego po Zakładach Chemicznych SA. Odpowiedzi poznamy niebawem! - zapowiedział burmistrz Czech.

– Dlatego teraz zakasujemy jeszcze wyżej rękawy i pracujemy dalej! Nie ukrywam: ten rok może być trudniejszy, ale jestem przekonany, że razem damy radę! – podsumował.
  Tarnowskie Góry starostwo powiatowe

  Może Cię zainteresować:

  Radni zadecydowali - Zarząd Powiatu Tarnogórskiego z wotum zaufania i absolutorium

  Autor: Urszula Gołkowska

  20/06/2023

  Subskrybuj tarnowskiegory.info

  google news icon

  czytaj więcej:

  Tarnowskie Góry absolutorium

  Tarnogórscy burmistrz i starosta z absolutorium za 2021 rok

  Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

  Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

  Pałac w Rybnej

  Jest odpowiedź w sprawie nowego dyrektora pałacu w Rybnej

  Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

  Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

  Tarnowskie Góry, ruch rowerowy

  Tarnowskie Góry bardziej rowerowe? Radni piszą do burmistrza

  Tarnowskie Góry Urząd Miasta

  Votum zaufania dla burmistrza Czecha. Nie wszyscy byli za

  Property Forum 2021 Tarnowskie Góry

  Tarnowskie Góry w Property Forum Online Regiony 2021