Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Czecha. "Zakasujemy jeszcze wyżej rękawy i pracujemy dalej!"

Wczoraj, 21 czerwca, odbyła się LXVI sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Podczas niej radni zadecydowali o przyznaniu wotum zaufania oraz absolutorium. Zaprezentowany został także Raport o stanie miasta.

UM Tarnowskie Góry
Rada miejska tarnowske góry

Radni zadecydowali - wotum i absolutorium przyznane

Podczas wczorajszej sesji radni mogli zapoznać się z Raportem o stanie miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok. Następnie większość z nich zadecydowała o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi. Od głosu wstrzymali się: Jan Gębka, Mirosław Grzęda, Mirosław Mateja, Janusz Śnietka. Radni rozpatrzyli i zatwierdzili także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok. Kolejnym punktem obrad była uchwała dotycząca absolutorium. Poparła ją większość radnych. Od głosu wstrzymali się: Mirosław Grzęda, Mirosław Mateja i Janusz Śnietka. Nieobecny był Jan Gębka.

– Formalnie – to wotum zaufania i absolutorium dla mnie. Faktycznie – radni zaakceptowali naszą wspólną pracę na rzecz mieszkańców i miasta. Wspólną, bo urzędników, pracowników jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, moich najbliższych współpracowników: wiceburmistrzów, pani sekretarz, skarbnika, pełnomocnika i oczywiście wszystkich radnych – i miejskich, i dzielnicowych. Dziękuję Wam! – podsumował burmistrz Arkadiusz Czech.

Tarnowskie Góry w 2022 roku

Raport o stanie miasta jest ogólnodostępny. Znajdziemy go TUTAJ.

- Słabe strony wykonanego budżetu to stosunkowo niewielka nadwyżka operacyjna (ponad 8,7 mln zł) i znaczący wzrost wydatków bieżących towarzyszący ograniczonemu wzrostowi dochodów bieżących - stwierdzają urzędnicy miejscy.

- Silne strony wykonanego budżetu to: rekordowy poziom zrealizowanych inwestycji (ponad 72 mln zł), wzrost podaży i konsumpcji miejskich usług w dziedzinach edukacyjnych, społecznych, czystości i estetyki miasta, zieleni, remontów miejskiej infrastruktury, oświetlenia miasta, zapewnienie mieszkańcom i uchodźcom pomocy ze środków własnych oraz możliwości skorzystania z rządowych programów wspierających, stosunkowo niskie zadłużenie (15,7 proc. dochodów) - wyliczają.

Wśród najważniejszych inwestycji 2022 roku wymieniają następujące projekty:

 • Centrum Aktywności Seniorów - CAS
 • Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały. Rymera w Tarnowskich Górach -etap C i D
 • Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - białe plamy
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry
 • Budowa boisk treningowych TS Gwarek Tarnowskie Góry
 • Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry
 • Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg
 • Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 6 w Tarnowskich Górach
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 12 w Tarnowskich Górach
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach
– Sytuacja samorządu jest trudna. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga równie dynamicznych reakcji i wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych miasta. W latach 2006-2020 budżet Tarnowskich Gór wzrósł trzykrotnie, znacząco ponad inflację. Jak będzie wyglądał ostatecznie budżet roku 2023? Być może najważniejszym i najwartościowszym zadaniem kolejnego budżetu miasta stanie się zadanie likwidacji wielkoobszarowego terenu skażonego po Zakładach Chemicznych SA. Odpowiedzi poznamy niebawem! - zapowiedział burmistrz Czech.

– Dlatego teraz zakasujemy jeszcze wyżej rękawy i pracujemy dalej! Nie ukrywam: ten rok może być trudniejszy, ale jestem przekonany, że razem damy radę! – podsumował.
  Tarnowskie Góry starostwo powiatowe

  Może Cię zainteresować:

  Radni zadecydowali - Zarząd Powiatu Tarnogórskiego z wotum zaufania i absolutorium

  Autor: Urszula Gołkowska

  20/06/2023

  Subskrybuj tarnowskiegory.info

  google news icon