Wyniki badania "Gmina dobra do życia". Na którym miejscu znalazły się Tarnowskie Góry?

Wczoraj, 4 listopada, opublikowany został ranking najprzyjaźniejszych mieszańcom gmin w Polsce. Zobacz, jak wypadły samorządy naszego powiatu.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry rynek

Gmina dobra do życia 2021

Badanie zostało przeprowadzone przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Przeanalizowano 48 wskaźników wpływających na jakość życia w danym miejscu. Podzielono je na następujące kategorie:

 • środowisko naturalne
 • rozwój demograficzny
 • rozwój społeczno-ekonomiczny i dobrobyt
 • rynek pracy
 • warunki mieszkaniowe
 • infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • dostępność i jakość usług
 • dziedzictwo, kultura i rekreacja
 • spójność społeczna
- Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy - stwierdzają przedstawiciele Serwisu Samorządowego PAP, który zainicjował przeprowadzenie badania.

Ranking Liderzy Inwestycji. Zobacz, na którym miejscu są Tarnowskie Góry i inne gminy powiatu

Jak się żyje w TG?

Ranking uwzględnia wszystkie 2477 gmin w Polsce. Tarnowskie Góry znalazły się na 198 miejscu w kraju i 11 w województwie śląskim.

– Wysoka pozycja wśród miast, w których dobrze się mieszka, bardzo cieszy. Tym bardziej, że w tym badaniu przyjęto bardzo szeroki wachlarz obiektywnie mierzalnych wskaźników – komentuje Arkadiusz Czech. – Takie podejście badającego wpływa na pewno na obiektywność rankingu, która zawsze zależy od użytych narzędzi badawczych, skategoryzowania badanych podmiotów, a czasami subiektywnej ocenności przyjętych kryteriów – dodaje burmistrz.


Jak w skali ogólnopolskiej wypadły pozostałe gminy naszego powiatu?

 • Tworóg - 250 miejsce
 • Ożarowice - 243 miejsce
 • Kalety - 301 miejsce
 • Świerklaniec - 367 miejsce
 • Zbrosławice - 394 miejsce
 • Krupski Młyn - 406 miejsce
 • Miasteczko Śląskie - 415 miejsce
 • Radzionków - 856 miejsce

Tarnowskie Góry "Samorządem Przyszłości". Miasto wyróżnione podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon