Nabór wniosków na mieszkania w Lasowicach ruszy w maju. Kwoty partycypacji do 140 tys. zł

Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła projekt uchwały w sprawie 122 mieszkań, które mają powstać w Lasowicach przy ulicy Andersa. Lokale zostaną wybudowane przez spółkę SIM Śląsk. Wiadomo już, że nabór wniosków o wynajem mieszkań ma rozpocząć się jeszcze w maju 2023 r.

W środę, 29 marca rada miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie budowy 122 mieszkań w Lasowicach. Podczas sesji radni uchwalili zarówno kryteria przydzielania wynajmowanych mieszkań, szacunkowy zakres kwot partycypacji oraz ogólne warunki prowadzenia naboru.

- Z chwilą utworzenia SIM Śląsk prezes spółki została wybrana Alina Wardoń i zaczęła swoją pracę. Skutek tego jest taki, że jesteśmy chyba pierwszym SIMem który będzie budował 122 mieszkania, a budowy rozpocznie się w lipcu 2023 r. - poinformował Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.

Nabór wniosków o wynajem mieszkań SIM ruszy w maju 2023 roku

Spółka SIM powstała w maju 2021 roku. W tym czasie otrzymała ona dwa zezwolenia na budowę ponad 200 mieszkań na Śląsku (ponad 100 lokali zostanie wybudowanych także w Chorzowie, a do spółki przystąpiły także Zabrze oraz Świętochłowice - przyp. red.).

- W tej chwili mamy zakończony model finansowy dla Tarnowskich Gór. Polega to na tym, że mamy środki z rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa - 10 proc. wartości inwestycji, mamy środki z funduszu dopłat, (...) oraz otrzymaliśmy w poniedziałek (27 marca) decyzję kredytową z Banku Gospodarstwa Krajowego na 20 mln 400 tys. zł na finansowanie inwestycji w Tarnowskich Górach - wyjaśniła Alina Wardoń, prezes spółki SIM Śląsk,

Mieszkania w Lasowicach są skierowane do mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic, jednak grupą priorytetową będą osoby, które mają wystarczające środki, żeby mieć zdolność czynszową, ale nie chce lub nie może zaciągnąć kredytu na zakup własnego mieszkania. Po 15 latach wynajmujący będą mieć możliwość wykupienia mieszkania. Lokale zostaną wykończone "pod klucz".

Jak przekazała Alina Wardoń nabór wniosków o wynajem mieszkań ruszy jeszcze w maju 2023 roku. Natomiast na początku kwietnia zakończy się przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji. Umowa z generalnym wykonawcą będzie podpisana na przełomie czerwca i lipca 2023 r. Budynki mają zostać oddane do użytku w ostatnim kwartale 2025 roku.

Kryteria przyznawania wynajmu oraz szacunkowe koszty partycypacji mieszkań SIM Śląsk

- Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nie była ona łatwa, ponieważ kryteria które są do wyboru ustawowo należy dostosować do specyfiki miejsca - podkreśliła radna Rady Miejskiej Aleksandra Król-Skowron.

Jak zaznaczyła radna, kryteria zostały dostosowane do specyfiki miasta. Przyjęte kryteria przez radę miejską kształtują się w następujący sposób:

 1. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku jest najemcą lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowskich Górach wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu tego lokalu przed dniem objęcia lokalu mieszkalnego wychodzącego w skład inwestycji - 20 punktów,
 2. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wcześniej złożyła wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego w gminie, jednak nie zawarto umowy najmu z powodu większej liczby najemców posiadających zdolność czynszową niż liczba dostępnych mieszkań i osoba ta, na dzień złożenia wniosku znajduje się na liście osób oczekujących na przydział mieszkania – 20 punktów,
 3. w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 35 roku życia na dzień złożenia wniosku –10 punktów,
 4. w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która nie ukończyła 18 roku życia pozostającą pod władzą rodzicielską bądź pod opieką prawną wnioskodawcy i wspólnie z nim zamieszkującą albo osoba pełnoletnia ucząca się, która nie ukończyła 26 lat i wspólnie zamieszkująca z wnioskodawcą; punkty przyznawane są za każdą taką osobę w gospodarstwie domowym - 10 punktów,
 5. w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 10 punktów,
 6. w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 10 punktów,
 7. w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 60 lat – 10 punktów,
 8. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi osoba
  samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu - 10 punktów,
 9. osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania nie posiadają: tytułów egzekucyjnych wystawionych przeciwko nim, zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, zaległości wobec gminy z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych - 20 punktów,
 10. wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach, punkty przyznawane są za każdą osobę spełniającą to kryterium- 20 punktów,
 11. posiadanie przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. - 5 punktów.

Alina Wardoń przekazała również, że szacunkowy zakres kwot partycypacji (szacunkowo 20 procent wartości całości mieszkania) ma wahać się między 1800 a 2000 złotych za metr kwadrat. Przypomnijmy, że w Tarnowskich Górach zostaną wybudowane trzy rodzaje mieszkań o różnych metrażach, są to: 38-metrowe, 53-metrowe oraz 69-metrowe lokale. Daje to, w przypadku:

 • 38-metrowego mieszkania kwotę partycypacji między 68 tys, 400 a 76 tys. ,
 • 53-metrowego mieszkania kwotę partycypacji między 95 tys. 400 a 106 tys. zł,
 • 69-metrowego mieszkania kwotę partycypacji między 124 tys. 200 a 138 tys. zł.

Progi dochodowe osób, które chcą ubiegać się o najem mieszkań SIM

Należy zaznaczyć, że oprócz kryteriów naboru, osoby, które chcą ubiegać się o wynajem mieszkania przy ulicy Andersa muszą osiągać konkretny dochód, został on wyznaczony według wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego z danych pochodzących z listopada 2022 roku. Kwoty dochodu zostały wyznaczone w następujący sposób:

 • 1-osobowe gospodarstwo domowe musi osiągnąć dochód w zakresie kwot 3176,88 do 5049,77 zł brutto,
 • 2-osobowe gospodarstwo domowe musi osiągnąć dochód w zakresie kwot 4765,32 do 7069,67 zł brutto,
 • 3-osobowe gospodarstwo domowe musi osiągnąć dochód w zakresie kwot 7147,98 do 9762,88 zł brutto,
 • 4-osobowe gospodarstwo domowe musi osiągnąć dochód w zakresie kwot 9530,64 do 11446,13 zł brutto,
 • 5-osobowe gospodarstwo domowe musi osiągnąć dochód w zakresie kwot 11913,30 do 13802,69 zł brutto,
 • 6-osobowe gospodarstwo domowe musi osiągnąć dochód w zakresie kwot 14295,96 do 16159,25 zł brutto.
  Nowe mieszkania w Tarnowskich Górach

  Może Cię zainteresować:

  Trwa przetarg na budowę 122 nowych mieszkań. Zobaczcie, jak będą wyglądać

  Autor: Urszula Gołkowska

  24/03/2023

  Nowe mieszkania w Tarnowskich Górach

  Może Cię zainteresować:

  122 nowe mieszkania w Tarnowskich Górach. Prace mają zacząć się w tym roku

  Autor: Urszula Gołkowska

  27/02/2023

  Subskrybuj tarnowskiegory.info

  google news icon