Nowe ustalenia w sprawie diet radnych. Co postanowiono podczas wczorajszej sesji?

24 listopada odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej. Podczas spotkania podjęto decyzje dotyczące wynagrodzenia burmistrza, a także uregulowania kwestii diet radnych.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry ratusz

Kto ile dostanie?

Głosami 16 radnych uchwalono dokument w sprawie profitów dla samorządowców oraz zwrotów kosztów podróży. Według przyjętych zasad, wysokość diety miesięcznej zależy od pełnionej funkcji i wynosi procentowo od podstawy:

 • dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 75%
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 65%
 • dla Przewodniczących Komisji: Rewizyjnej, Budżetowej, Skarg, Wniosków i Petycji - 60%
 • dla Przewodniczących pozostałych Komisji stałych - 55%
 • dla Wiceprzewodniczących Komisji stałych - 45%
 • dla radnych członków dwóch i więcej Komisji stałych - 35%
 • dla radnych członków jednej Komisji - 30%
 • dla pozostałych radnych - 20%
 • dla radnych członków Komisji doraźnej (za czas jej działania) - zwiększenie diety o 5% podstawy

Przypomnijmy, że aktualnie ustalenia opierają się między innym na wprowadzonym niedawno Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Radny się nie udziela? Dieta się zmniejszy

Przyjęta uchwała określa także konsekwencje dla samorządowca, który nie wywiązuje się w pełni ze swoich obowiązków. Dieta ulega zmniejszeniu w przypadku:

 • nieobecności na sesji, odnotowanej w protokole - w wysokości 50% należnej diety
 • spóźnienia lub opuszczenia sesji powyżej 30 minut, odnotowanego w protokole sesji - w wysokości 20% należnej diety
 • nieobecności na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, odnotowanej w protokole Komisji - w wysokości 10% należnej diety
 • spóźnienia lub opuszczenia Komisji powyżej 30 minut, której radny jest członkiem, odnotowanego w protokole Komisji - w wysokości 5% należnej diety
 • nieobecności na sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej, odnotowanej w protokole sesji - w wysokości 10% należnej diety
 • nieobecności na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, przed sesją zwołaną na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej, odnotowanej w protokole Komisji - w wysokości 5% należnej diety

Suma potrąceń za dany miesiąc nie może być wyższa niż 80% należnej radnemu diety.

- Dieta nie jest wynagrodzeniem, nie można więc usprawiedliwiać nieobecności w pracach organu, do którego zostało się wybranym. Wprowadzony mechanizm obniżek diety związanych z nieobecnością radnego na posiedzeniu komisji czy sesji rady podkreśla, odmienny od wynagrodzenia, charakter diety radnego - czytamy w uzasadnieniu.

Uchwałę poparło 16 radnych. Przeciw głosował Janusz Śnietka, od głosu wstrzymali się: Mirosław Mateja, Jarosław Ślepaczuk i Janusz Wojewodzic. Nieobecni byli: Jan Gębka, Mariusz Kupny oraz Stefan Zientkowski.

Podwyżka dla burmistrza

Radni podjęli także decyzję w sprawie wzrostu wynagrodzenia burmistrza. Szczegółowe informacje na ten temat w artykule: "Pensje burmistrza Arkadiusza Czecha i starosty Krystyny Kosmali wzrosną. O ile?". Wczoraj za projektem uchwały głosowało 18 radnych. Od głosu wstrzymali się: Mirosław Grzęda, Aleksandra Król-Skowron, Mirosław Mateja, a także Janusz Śnietka. Nieobecny był Jan Gębka.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Pałac w Rybnej

Jest odpowiedź w sprawie nowego dyrektora pałacu w Rybnej

Tarnowskie Góry absolutorium

Tarnogórscy burmistrz i starosta z absolutorium za 2021 rok

Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

Tarnowskie Góry, ruch rowerowy

Tarnowskie Góry bardziej rowerowe? Radni piszą do burmistrza

Tarnowskie Góry rynek

Wyniki badania "Gmina dobra do życia" 2021

Tarnowskie Góry. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

28,5 miliona złotych dla Tarnowskich Gór z Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda

Andrzej Duda w Pyrzowicach