Rok nad zalewem Nakło-Chechło. Jak aktualnie wygląda sytuacja zbiornika?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu opublikowała podsumowanie działań związanych z popularnym zalewem. Co działo się podczas ostatnich dwunastu miesięcy?

UG Świerklaniec
Zalew Nakło-Chechło

Rok nad zalewem

Nakło-Chechło to miejsce odwiedzane nie tylko przez mieszkańców naszego powiatu. Atrakcja co roku, zwłaszcza w okresie letnim, przyciąga sporo przyjezdnych gości. Zalew stanowi jedną z większych atrakcji gminy.

W tym roku przygotowania do otwarcia sezonu rozpoczęto już w marcu. Ogłoszono wtedy przetarg dotyczący dzierżawy i obsługi toalet przenośnych. W kwietniu poproszono wolontariuszy do pomocy przy wspólnej akcji sprzątania terenu nad zalewem. Pod koniec miesiąca odbyło się także spotkanie, na które zaproszono m.in. przedstawicieli starostwa i służb mundurowych, w sprawie analizy zagrożeń i bezpieczeństwa nad Nakłem-Chechłem.

Przed rozpoczęciem sezonu przystosowano teren nad zalewem (kontenery i kosze na śmieci, przenośne toalety, odpowiednie przygotowanie pola biwakowego). Zadbano o odpowiednie oznakowanie, a także zorganizowano punkty poboru opłat. Gmina zabezpieczyła środki finansowe na dodatkowe patrole Policji oraz dyżur Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Na mocy zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Świerklaniec a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu utworzono cztery miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło–Chechło, a także ustalono termin rozpoczęcia poboru opłat od dnia 01.05.2021r. w zależności od warunków atmosferycznych - czytamy w podsumowaniu.

Przeprowadzono również badania wody w miejscach wyznaczonych do kąpieli.

Jezioro Nakło-Chechło. Dojazd, plaża, przydatne informacje

- Obecnie trwają prace nad zmianą obowiązującego Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec w sprawie wysokości stawek czynszu poddzierżawy gruntu oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenach rekreacyjnych położonych w obrębie Zalewu Nakło-Chechło - informują opiekunowie zbiornika.

Co z zarastającym zalewem?

W związku z ponownym pojawieniem się problemu zarastania Nakła-Chechła, podjęto następujące czynności:

  • wykonano oczyszczenie z roślinności wodnej miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
  • wystąpiono z zapytaniem ofertowym do Katedry Inżynierii Wody i ścieków Politechniki Śląskiej w zakresie wykonania badań wody wraz z osadem z dna na zbiorniku
  • wystąpiono z zapytaniem ofertowym do Śląskiego Centrum Wody przy Uniwersytecie Śląskim w zakresie wykonania badań wody wraz z osadem z dna na zbiorniku
  • wystąpiono z zapytaniem ofertowym do firmy ACS Poland Sp. z o. o. w zakresie wykonania prac bioremediacyjnych i wykaszania roślinności wodnej
  • wystąpiono do firmy Hary Janson - producenta maszyn służących do usuwania nadmiernie rozrośniętej roślinności wodnej z prośbą o spotkanie na terenie Zalewu Nakło – Chechło celem oceny zbiornika i ewentualnej oferty na zakup odpowiedniej maszyny
  • wystąpiono z zapytaniem ofertowym do firmy TRANSAND w zakresie wykonania usługi polegającej na koszeniu i oczyszczaniu zbiornika roślinności wodnej - szuwarowej poprzez jej wykoszenie, wybranie na brzegi zbiornika na obszarze 40 ha wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu oraz załadunek i wywóz skoszonej roślinności
  • wystąpiono z zapytaniem ofertowym do firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z. o. o. w zakresie wykonania usługi polegającej na koszeniu i oczyszczaniu zbiornika wodnego Nakło – Chechło z roślinności wodnej - szuwarowej poprzez jej wykoszenie, wybranie na brzegi zbiornika na obszarze 40 ha wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu oraz załadunek i wywóz skoszonej roślinności
- Zwrócono się z pismem do instytucji szczebla regionalnego i krajowego w zakresie ewentualnej możliwości dofinansowania lub wskazania źródeł finansowania usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób wypoczywających w okresie letnim na obszarze Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło - czytamy w podsumowaniu.

Kosztowna atrakcja?

Na dzień 30 listopada wpływy do budżetu gminy związane z czynszem poddzierżawy wynoszą 559 626,73 zł (wpłacono już 509 717,97 zł). Poniesione koszty to natomiast 489 557,50 zł.

Z kolei do ZWiK z opłat wjazdowych wpłynęło 168 705,68 zł netto. Odnotowano łączne koszty w wysokości 195 222,76 zł. Tak przedstawia się zestawienie na dzień 30 września.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon